Monthly Archives: november 2013

Julemøte mandag 25 nov Jåttå og Hinna historielag

Jåttå og Hinna historielag inviterer historielagets medlemmer til julemøte
mandag 25. november 2013 kl 19 på Idun.

Tror du det alltid har vært slik at landet har vært inndelt i kommuner / fylker og
menighet / bispedømme?

Gled dere til årets julemøte hvor historiker Birger Lindanger vil ta oss med
bakover i tid i foredrag og bilder hvor vi får kunnskap om oppdeling av bruk og
gårdstun. Vi får høre om verdslige inndelinger som skipreider, fogderier, amt og
len, og i geistlige inndelinger som sokn, prestegjeld og stift. Kanskje du har hørt
om Jåttå skipreide eller Frue sokn? Du blir garantert noen kunnskaper rikere
etter Birger Lindangers foredrag.

Vår årlige tradisjon med spekemat med tilbehør gjennomføres som tidligere.
Derfor er inngangspenger kr 50 denne kvelden.

Salg av årets lokalhistoriske årbok nr 3/2013. Dersom du ønsker å kjøpe
tidligere årbøker som nr 1 / 2011 og 2 / 2012 kan du også det.

Hilsen styret

Årboken 2013 er kommet!

2013 Ætt og Heim utsnitt forside

En flott bok med gode artikler er i disse dager i postkassen til mange av våre medlemmer og abonnenter.

Sakset fra innholdsfortegnelse:

Historiske tilbakeblikk fra Riska

[Trollet i Lifjell. Tegnet av David Maudal, Maudland skoleFortellinger fra gamle dager kaller vi ikke for et eventyr, men noen ganger er det nesten det de er. Å få innblikk i hvordan livet artet seg for de som bodde i Riska for en generasjon eller to og tre siden er interessant og viktig å få dokumentert. Historiske tilbakeblikk fra Riska forteller blant annet om dagliglivet innen skole, jordbruk og fiske.

 

I forbindelse med utbygging i Riska får sagnet om «Trollet i Lifjell» en ny tid og historien har en utvikling helt frem til i dag.
Omslaget på boken er tegnet av David Maudal, Maudland skole. David vant tegnekonkurransen som Riska historie- og museumslag arrangerte på forsommeren 2013.

Årbok 3 salg Jåttå og Hinna historielag

plakat årbok 3.jpg 1

Hytteporter i Riska – foto fra 2010

Fotografert av Brit Sissel Todnem

Fotoserie av hytteporter
Det er ikke bruk for meg….
En port på Li selvfølgelig-Lykkli

Lykkli – en port på Li selvfølgelig

Latbrandstoget 17.mai

Riska histore- og museumslag er gledelig tilstede i Latbrandstoget

Beste innslag i Latbrandstoget 2009

Beste innslag i Latbrandstoget 2009

 

 

 

 

Minnetavlen ved kverna – Mellerbåtforliset 1893

Minnetavle ved kvernhusene

Minnetavle ved kvernhusene

Mellerbåt forliset

Havariet skjedde med en såkalt mellerbåt, som fraktet mel til Stavanger og returnerte med korn til møllene langs Frøylandsbekken. Båtene hadde fått navn etter måleenheten for korn (og mel), nemlig meller, som er sekker av en viss størrelse.

Kransnedleggelse ved bauta 17.mai 2009 ved Brit Sissel Todnem

Bauten hvor vi minnes Sverre Hoegstad og Mikal Røynli

Bauten hvor vi minnes Sverre Hogstad og Mikal Røynli

Riska minnes Sverre Hogstad og Mikal Røynlid

For dei fleste av oss så kan feira nasjonaldagen i 2009, flott innramma av ein festgrønne natur og flagg som e heiste helt te topps, ongar og voksne så har pynta seg te fest i fin stasen, e det vanskelig å forestilla seg tirsdagen den 9.april 1940.

Kvernhus ved Frøylandsånå

Kverna i Frøylandsånå
Kverna i Frøylandsånå

Fortalt av Bjarne Skjørestad

«Kvednå» i Frøylandsånå

Bjarne Skjørestad har gjort någen tilbakeblikk i forbindelse med gjenopning av kvednå og avdukning av minneplate 25. august 1993.  Me er: Sverre Frøyland, Bjarne Skjørestad og Leiv Hogstad.

Riskasangen

 

RISKASANGEN
Racin Bjelland

Riskakverven inn ved fjorden står i tanke og i tro
Som det beste sted på jorden hvor en riskabu kan bo.
Der vi fikk vår tro å lære rakt oss til med kjærlig hånd
Derfor må vi aldri skjære over kjærlighetens bånd.

Opp mot himlen fjellets tinder står som skjold mot vind og vær
Og ved fjellet fot vi finner furu, bjørk og hatletrær
Rabnafjell og Storaberget ranke står på stormens val
Alltid vil de stå som verge om vår naturskjønne dal.

Herrens hånd har været gavmild da han kledde dette sted
Han gav det søndagsdress og dertil hverdagsjord til bondens sæd
Skjønt man sjelden kan med plogen slå seg opp til pengemann
Se det glitrer gull i skogen – og det blinker sølv i vann.

Fjorden har vel, det er trolig, sine dyder sine feil.
En gang vilter, en gang rolig, en gang blank og fin som speil.
Mange seilere har vunnet fram tross storm og dårlig vær
Men en del er og forsvunnet og man fant dem aldri mer.

Vi har nok av stein som stenger og som sliter plog og mann.
Men tross alt vi stadig trenger inn i lyngens brune land.
Jeg kan høre hvor det runger når jeg går på bygdevei
Det er krutt og stål som sjunger rydningsmarsjen over hei.

Vi har bekker, vi har elver  – fossedur om enn litt svak
Vi har smekre siv som skjelver midt i strømmens strie drag
Vi har mørke troll som myser opp fra forklelivets bunn
vi har skjemt humør som lyser opp i alvorstunge stund.

Powered by WordPress and ShopThemes
Rogaland Historielag