Monthly Archives: mai 2015

Bli med på tur til Hjelmeland!

Info finner du her sogelag

TIME HISTORIELAG

Medlemstur til Lund Historielag på Moi, tysdag 9. juni 2015

Avreise frå Sivdammen kl. 16:30.

Turen vert endra i høve til det som vart sagt på siste møte. Ferda går først til Moi der Lund Historielag vil ta imot oss ved Bygdemuseet. Dei vil laga eit opplegg for oss, visa om i museet og servera kaffi med litt å bita i. Museet ligg vent til ved den gamel prestegarden og kyrkja.

Bussen er gratis. Billett til museet og mat vil kosta kr. 100,00 for medlemar og kr. 250,00 for ikkje medlemar og vert samla inn i bussen. bussen tek ca 50 personar. På grunn av plass i bussen er prinsippet: «Først til mølla..».

Påmelding til Sverre Lima, tlf. 951 25 002 eller e-post sverre.m.lima@lyse.net innan fredag 5. juni.

Heimturen vil me prøva å leggje over heia til Hauge i Dalane og den ytre vegen via Egersund og heim. Me prøver å vera attende på Bryne om lag 21:00 – 21:30.

Styret vil få ynskja alle ein varm og god sommar.

 

Førebels datoar for hausten:

Haustmøtet tysdag 22. september i Sivdamsenteret.  Sylfest Lomheim

Søndag 25. oktober. Lansering av «Torvboka» på Skjæret

Tysdag 3. november i Sivdamsenteret – Årboka 2015 vert presentert.

Julemøtet tysdag 1. desember i Sivdamsenteret

Me tek atterhald om endringar.

 

Cleng Peerson marsjen 2015

Info ang. årets marsj ser du herCleng Peerson marsjen 2015

Guidet historisk og botanisk vandring til bygdeborgen på Steinsfjellet

Hold av søndag 28.06 hvis dette frister Plakat guidet tur til bygdeborgen på Steinsfjellet sø. 28.6.15-1

Årsmøte 2015

Kultursjef Ingvar Frøyland, Tysvær kommunes, sin velkomsthilsen til årsmøtet leser du herÅrsmøte Rogaland Historielag Tysværtunet

Powered by WordPress and ShopThemes
Rogaland Historielag