Årsmøtet i RH blir utsatt

PDF pageEmail page

Slik sjukdomsbiletet har utvikla seg dei siste dagane og med dei føringane me har fått frå styresmaktene, finn me det uforsvarleg å gjennomføra årsmøtet laurdag 14. mars 2020.  Det blir difor utsett, men me vil i god tid koma tilbake med ny dato for utsett årsmøte.

For styret i Rogaland historielag

Birger Lindanger

(styreleiar)

Powered by WordPress and ShopThemes
Rogaland Historielag