Category Archives: Riska Historie- og Museumslag

Styret

Styret 2012
Leder og sekretær: Brit Sissel Todnem, 97105158, britsissel@lyse.net
Nestleder: Eivind Frøiland
Kasserer: Ottar Nesheim
Styremedlemmer: Asbjørn Alvestad, Kari Alise Svensen Mellgren
Varamedlemmer: Elling Kåre Hansen, Per Olaf Lauvås

Styret 2011
Leder: Brit Sissel Todnem, 97105158, britsissel@lyse.net
Nestleder: Otto Nesheim
Sekretær: Eivind Frøiland
Kasserer: Asbjørn Alvestad
Styremedlem: Giske Nordmark
Varamedlemmer: Elin Arntsen , Elling Kåre Hansen

Styret 2010
Leder og sekretær: Brit Sissel Todnem, 97105158, britsissel@lyse.net
Kasserer: Asbjørn Alvestad
Styremedlemmer: Giske Nordmark, Ottar Nesheim, Terje Hansen
Varamedlemmer: Elin Arntsen, Elling Kåre Hansen

Styret 2009
Leder og sekretær: Brit Sissel Todnem, 97105158, britsissel@lyse.net
Kasserer: Asbjørn Alvestad
Styremedlemmer: Giske Nordmark, Ottar Nesheim, Terje Hansen
Varamedlemmer: Enok Lauvås, Edvin Lauvås

Styret for Riskamuseet 2008
Leder og sekretær: Brit Sissel Todnem, 97105158, britsissel@lyse.net
Kasserer: Asbjørn Alvestad, kasserer
Styremedlemmer: Karla Jensen, Ottar Nesheim, Olav Utvik
Varamedlemmer: Enok Lauvås, Edvin Lauvås

 

100 000 kroner til Hetland og Madla prosjektet

Sparebankstiftelsen SR-bank har tildelt Hetland og Madla prosjektet 100 000 kroner.  I begrunnelsen har stiftelsen lagt vekt på den store dugnadsinnsatsen og at prosjektet kommer mange til gode.  Gaven blir mottatt med stor glede og den skal komme god med i tiden fremover når en ny runde med bilder, avisartikler og intervjuer igangsettes over sommeren.

Vi retter en stor takk til Sparebankstiftelsen SR bank, som så verdien av det store dugnadsarbeidet som legges ned i prosjektet.

 

Powered by WordPress and ShopThemes
Rogaland Historielag