Ekstraordinært årsmøte i LLH

PDF pageEmail page

Landslaget for lokalhistorie innviterte i november til et ekstraordinært  årsmøte på bakgrunn av at styret ikke kunne arbeide under de premisser som ble lagt på det ordinære årsmøte i april og derfor stilte sine plasser til disposisjon.

Til dette årsmøte hadde Rogaland historielag fremmet følgende forslag:

A: Navneendring til Norges historieforbund. Forslaget ble ikke vedtatt.

B: Forslag om gjennomløpende medlemskap (Lik det som finnes i Rogaland). Forslaget ble vedtatt.

C: Kontigentøkning. Årsmøtet i Rosendal vedtok en økning fra kr. 10 til kr. 20. Nå ble det vedtatt en økning til kr. 13 med en opptrappingsplan mot kr 20.

D: Årsmøtet uttrykket tillit til det valgte styret med 24 mot 13 stemmer.

Disse endringene i landslagoppyggingen vil i første omgang virke slik: RH sitt årsmøte velger Rogalands utsendinger til årsmøtene i Landslaget

Kontigenten til landslaget er kr 13 pr. medlem fra 1/1-2014. Det er i skrivende stund usikkert hvordan disse pengene skal innkreves.

Powered by WordPress and ShopThemes
Rogaland Historielag