HØSTPLAN 2014 FOR HILLEVÅG HISTORIELAG

PDF pageEmail page

Vi ønsker velkommen til høstens møter i Hillevåg historielag

Tirsdag 26.08.14        kl. 19:00

«Det hendte på 50-tallet» ved Engwall Pahr Iversen

Tirsdag 23.09.14        kl. 19:00

Solveig Fløgstad – «Stavanger-Industri og handel gjennom generasjoner».

Tirsdag 28.10.14        kl. 19:00

Kjell Frafjord forteller om «Handelshuset Køhler».

Tirsdag 25.11.14        kl. 19:00

Sveinung Bendiksen framfører et program kalt «Stavanger i ord og toner «.

Torsdag 11.12.14       kl. 19:00

Hege Stormark forteller om «Stavanger bys leketøyhistorie».

I tillegg planlegger Hillevåg historielag en kveld med Tryggve Gran.

Det er 100 år siden han fløy over Nordsjøen.

Jeg ønsker videre mailadressene til de som har det. Disse kan sendes til helghaag@online.no.

Merk» Hillevåg historielag» i emnefeltet.

Møtene finner sted i Frida Hansens hus-Frida Hansens vei 7

Powered by WordPress and ShopThemes
Rogaland Historielag