Bjerkreim Ættesogelag

PDF pageEmail page

Leiar:  Per Spødervold

tlf. 915 79 672 – e-post: perspo (a) online.no.

Bjerkreim Ættesoglag har normalt møte på Kommunehuset på Vikeså første torsdag i månadane februar, mars, april, mai, oktober, november og desember

Historiar om og frå Bjerkreim kan ein finna på sidene til  Paul Tengesdal, og den finn de her.

(Rediger: rh + wp-login.php. (søk hjemmeside på online 28.09.17))

___________________________________________________________________________

Program hausten 2021:

Bureising. Bygdamuseum

Torsdag 7. oktober kl. 19, på Kommunehuset på Vikeså

Tarald Oma held foredraget: Bureisinga, nasjonsbygging som gav 20 tusen nye gardsbruk. Han har og med nokre bilete. Paul Tengesdal fortel om Bjerkreim Bygdamuseum som vert ein eigen stiftelse, og om det som er samla inn til nå. Det vert og godkjenning av årsmelding og rekneskap sidan årsmøte i februar vart avlyst. Val av styre er utsett til neste årsmøte.

Om jødiske landsmenn under krigen, og dei «Hvite busser»

Torsdag 4. november kl 19, på Kommunehuset på Vikeså

Chistian Fredrik Uhl, (barnebarn av tidlegare prest i Bjerkreim) fortel om arbeidet som reiseleiar på «Hvite busser» som tek med ungdomar til dei tidlegare konsentrasjonsleirene i Polen og Tyskland, og om jødane som søkte tilflukt i Frafjord i krigen.

Heim til jul, med søstrene Grøtteland

Torsdag 2. desember kl 19, på Kommunehuset på Vikeså

Søstrene Synnøve og Kari frå Grøtteland  fortel om liv og hendingar då dei skulle heim til faren å feira jul, – med hest og slede på isen. Vegen til Grøtteland var vinterstengt før 1970, så mora og skulungane på Grøtteland budde på Hovland for å kunne gå på skule. Det blir vist bilete, og dei spelar gitar og syng songar  frå den tida.

Program våren 2021

Alle møter vinter/vår vart avlyst pga covid-19

Program hausten 2020:
Tur til Bjordal

Torsdag 3. september kl. 17 (nyoppsetting av avlyst tur i  mai)
Stad: Oppmøte ved Kommunehuset for oppfylling av bilar og kjøring til Bjordal. Vandring til Raudjarngruva like ved tunet og til Trææet ein halv km borte. Historieforteljing om alt frå Olav den Heilage og drap til ulukker og krigshistorie.

Filmen 13 dagar i april

Torsdag 1. oktober kl 19: Kommunehuset på Vikeså

Filmen 13 dagar i april, vert vist. I filmen fortel 10 krigsveteraner og nokon som var barn i 1940 om kampane ved Sandnes, Ålgård, Dirdal og Gloppedalen. Etter pausen: Video som skulen tok opp i 1990 der Lloyd Vaule og Vilhelm A. Gjedrem fortel om krigen.


Tjuv frå Sirdal og Haustmarken i Stavanger

Torsdag 5. november kl.19.  Kommunehuset på Vikeså.

Jøren T. Hompland (1858-1943) var kjend som både tjuv og kunstnar. Mari Anne Næsheim Hall fortel om denne flinke mannen frå Sirdal som hadde slik trong for å stela, og Sigbjørn Sandsmark viser fram ei utskoren riksløve til å tappe øl av som han ville gje til kongen. Etter pausen fortel Magne Nilsen, med forfedre på Sundvor, om Haustmarken i Stavanger. Det var dette som var «Marken» også for bønder i Bjerkreim, før ein fekk Bjerkreimsmarken for 33 år sidan.


Torsdag 5. desember kl 19:

Program avlystProgram Våren 2020:

Frå Dyrskog og Kalveskog

Tid: Torsdag 6. februar kl. 19
Stad: Kommunehuset på Vikeså

Film om då Peder Dyrskog bygde robåt til Ola Birkeland i 1992. Film der Gaute Skretting intervjua Hans Holmen om historia til garden Kalveskog


Bygdekvinnelaget gjennom 70 år. Bilete frå Sirdal-Setesdalsheia

Torsdag 5. mars kl.19.

Stad: Kommunehuset på Vikeså.

Olaug Nevland fortel frå Bjerkreim Bygdekvinnelag si historie gjennom 70 åt.  Kåre Vaule  fortel og viser gamle bilete frå heia Sirdal-Setsdal»


Filmen 13 dagar i april

Torsdag 2. april kl 19:

Stad: Kommunehuset på Vikeså

Filmen 13 dagar i april, vert vist

I filmen fortel 10 krigsveteraner og nokon som var barn i 1940 om kampane ved Sandnes, Ålgård, Dirdal og Gloppedalen.

Tur til Bjordal

Tid: Torsdag 7. mai kl. 18
Stad: Oppmøte ved Kommunehuset for oppfylling av bilar og kjøring til Bjordal

Vandring til Raudjarngruva like ved tunet og til Trææet ein halv km borte. Historieforteljing om alt frå Olav den Heilage og drap til ulukker og krigshistorie.

———————————————————————————————————————


Program hausten 2019:

Om historia til Brøyt. Gamle bilete

Tid: Torsdag 3. oktober kl. 19
Stad: Kommunehuset på Vikeså

Kyrre Nese fortel om historia til Brøyt gravemaskinar. Etter matpause blir det vist gamle bilete, mellom anna fotografert av Jens Kjos Hansen og Kolbjørn Rostrup.


Bok om «Bjerkreimdrøsa» og film om Eigerøybrua

Torsdag 7. november kl.19.

Stad: Kommunehuset på Vikeså.

Jorunn Kydland presenterer boka med «Eit knippe av dei Bjerkreimdrøsa som Gaute Skretting har skrive i Dalane Tidende» og Kjellaug Bakke les frå desse.

Etter pausen viser me filmen som byggjeleiar Rangvald Monge laga om bygginga av Eigerøy bru i 1951.


Filmen «Fjellfolk» om livet i Sirdal rundt 1930

Torsdag 5. desember kl 19:

Stad: Kommunehuset på Vikeså

Filmen Fjellfolk om livet i Sirdal på 1930-talet, vert vist

Filmen tek utgangspunkt i livet i Sirdal på 1930-talet, i arbeid og fest. Vi får sjå barn på skulen, smedarbeid, baking, snaresetting og bryllaup. Dei unge slit med valet mellom eit karrig liv heime og draumen om Amerika. Radioen har nettopp gjort sitt inntog. Naturen er eit mektig bakteppe og vi får sjå korleis folk lever i – og haustar av den.

Magnar Undheim, som har vore med og laga filmen, fortel om prosjektet og om gamle tradisjonar som bør tas vare på før dei døyr ut.

Presentasjon av nytt årshefte: «Glimt frå Bjerkreimsogå» 2019.

Hefte er på 76 sider og inneheld 20 artiklar og 56 bilete i svart/kvidt og fargar.

Kort orientering om stifting av Bjerkreim Bygdamuseum

Me tek ingangspengar kr 100 denne kvelden. Det dekkar film og julagraut m.m.

———————————————————-

Våren 2019

Odd Vegard Nedrebø og Tor Vassbø fortel

Tid: Torsdag 7. februar kl. 19
Stad: Kommunehuset på Vikeså

Odd Vegard Nedrebø fortel om livet i Nordgardane frå han var liten, og livet som idrettsmann. Tor Vassbø fortel om Kvitlen og han som budde her sist, om samlingsturar og stadnamn rundt Kvitlen og Kvitladalen.


Torgrim Titlestad. Vår eldre norske historie

Onsdag 6. mars kl.19.  OBS: Merk dag!

Stad: Kulturbanken på Vikeså.   OBS: Merk stad!

Torgrim Titlestad held foredraget: «Verdien av vår eldre norske historie i for- og framtida».

Titlestad er dr.philos ved Universitetet i Stavanger og har spesialisert seg på Vikingtida og Norges tidlige historie og er ein av våre fremste ekspertar på denne perioden. Han har gitt ut fleire sentrale sagaverk for første gang i moderne norsk oversetjing.


Om Vinje

Torsdag 4. april kl 19:

Stad: Kommunehuset på Vikeså

Tora Åsland fortel om Olav Aasmundson Vinje, og Tarald Oma fortel om Migrasjon Rogaland.


Funn og fornminner i Bjerkreim kommune

Torsdag 2. mai kl 19.

Stad: Kommunehuset på Vikeså

Arkeolog Olle Hemdorff fortel om «Funn og fornminner i Bjerkreim kommune» og litt om dei siste funn ved Myrevatn innafor Maudal.

———————————————————

Program hausten 2018:

Mandius Skjæveland og Norsk Saueklavefabrikk

Tid: Torsdag 4. oktober kl. 19
Stad: Kommunehuset på Vikeså

Per Espedal vil fortelja om Mandius Skjæveland (1887-1970) som starta Norsk Saueklavefabrikk. Det er færre og færre som kjenner til at det har vore produksjon av saueklavar og  sauebjøller i Vikesågata.  Mandius og broren Karl Skjæveland fekk utdanning i smed-faget i Time, og etter ti år som farmar i Canada kom Mandius heim att, og starta med å lage saueklavar, medan broren hadde vanleg smie på Vikeså. I 1921 fekk Mandius patent på ein enklare og betre måte å laga klavar på. Han laga og sauebjøller og kalla verksemda si for Norsk Saueklavefabrikk, i det han selde slikt utstyr til heile landet og også eksporterte og ein del. I 1955 flytta han frå det som sidan blei kalla «Mandiushuset» i Vikesågata og starta opp fabrikken att i Koparvik. Her dreiv han vidare til sonen overtok i 1965. Han slutta etter ei tid og selde maskinane, som så har vore i bruk til opp mot våre dagar.

Etter ein matpause vert det meir sauestoff: Filmen «Eit saueår» som Leif Vinningland laga om sauen sitt liv om lag 1980, vert vist.

Om Gravdal, og eit liv som saueklyppar.

Tid: Torsdag 1. november kl. 19
Stad: Kommunehuset på Vikeså

Rolf Gravdal vil visa gamle bilete frå Gravdal og fortelja om garden i gamle dagar: Voll skipsreid. Fiske av ål og laks. Amerikautvandring og mangel på det. Jakt og vådeskudd. Drukning. Øvetru om skjere og hare og ikkje minst Æsatrua og «fegdasmedl». Nabne i mark og vodl. Giftermål med nære allierte, og naboer. Drap. Heiaføring via Gravdal.

Etter matpausen vil Rolf og fortelja om livet som sauekyppar: Ingen instruksjon. Instruktør 18 år. Nm 1988. Reisen til Mekka. NZ-VM1992. Ideen om VM i Bjerkreim. VM2000 i Sør Afrika. Møte med Aparteidregimets fattige og utstøtte. Instruktør i Romania, og møte med dei fattige og utstøtte i Bucarestis kloakk. Caosecos luksuskompleks.

Lindetau og lindyrking

Tid: Torsdag 6. desember kl. 19
Stad: Kommunehuset på Vikeså

Kathrine Holmegård Bringsdal fortel om måten dei laga tau av borken på lindetre i gamle dagar, og om dyrking av lin rudt på gardane før.

————————————————————————————-

Møter våren 2018:

Gamle hermer og slåser, årsmøte og om kultursoge

Tid: Torsdag 8. februar kl. 19
Stad: Kommunehuset på Vikeså

Egil Svela vil ta føre seg gamle hermer og forteljingar etter folk.  «Slåser» kallar Egil desse forteljingane, og han er kjent for å fortelje slike i ymse samanhengar , til dømes som kommentator  på meisterskap i saueklypping. Det er hermer og slåser etter om lag 20 personar som ikkje lever lenger, mellom anna Otto Hegelstad (1901-1980), brørne Edvard (1905-1972) og Erling Berland (1914-1974) og Lars Svela (1885-1965). Det er få, eller ingen andre som kan dette stoffet lenger, og difor vil lyden på innslaget bli teken opp og teke vare på for ettertida.

Etter mat og kaffi, blir det årsmøte i laget.

Til slutt  vil Paul Tengesdal  fortelja og visa bilete frå arbeidet med å gje ut kultursoge frå Bjerkreim i bokform med ugangspunkt få nettisda bjerkreim.info.

Noreg på langs, og gamle bilete

Tid: Torsdag 1. mars kl. 19
Stad: Kommunehuset på Vikeså

Anne Espedal, barnebarn av Knut Vassbø (1918-1973) fortel og viser bilete frå turen ho gjekk i sommar, frå Nordkapp til Lindesnes. Etter maten vert det vising av gamle bilete frå Bjerkreim, og nokre historier.

Husmenn i Bjerkreim

Tid: Torsdag 5. april kl. 19
Stad: Kommunehuset på Vikeså

Soga om nokre husmenn i Bjerkreim. Ved Jorunn Kydland,  med  fleire

Torsdag 3. mai Ingenting bestemt ennå

Powered by WordPress and ShopThemes
Rogaland Historielag