Bjerkreim Ættesogelag


Leder:  Per Spødervold

tlf. 915 79 672 – e-post: perspo(krøll a)online.no.

Bjerkreim Ættesoglag har møte første torsdag i månadane februar, mars, april, mai, oktober, november og desember

Paul Tengesdal har samla mykje historisk stoff om Bjerkreim og den sida finn de her.


 

Program 2018:

Gamle hermer og slåser, årsmøte og om kultursoge

Tid: Torsdag 8. februar kl. 19
Stad: Kommunehuset på Vikeså

Egil Svela vil ta føre seg gamle hermer og forteljingar etter folk.  «Slåser» kallar Egil desse forteljingane, og han er kjent for å fortelje slike i ymse samanhengar , til dømes som kommentator  på meisterskap i saueklypping. Det er hermer og slåser etter om lag 20 personar som ikkje lever lenger, mellom anna Otto Hegelstad (1901-1980), brørne Edvard (1905-1972) og Erling Berland (1914-1974) og Lars Svela (1885-1965). Det er få, eller ingen andre som kan dette stoffet lenger, og difor vil lyden på innslaget bli teken opp og teke vare på for ettertida.

Etter mat og kaffi, blir det årsmøte i laget.

Til slutt  vil Paul Tengesdal  fortelja og visa bilete frå arbeidet med å gje ut kultursoge frå Bjerkreim i bokform med ugangspunkt få nettisda bjerkreim.info.

Noreg på langs, og gamle bilete

Tid: Torsdag 1. mars kl. 19
Stad: Kommunehuset på Vikeså

Anne Espedal, barnebarn av Knut Vassbø (1918-1973) fortel og viser bilete frå turen ho gjekk i sommar, frå Nordkapp til Lindesnes. Etter maten vert det vising av gamle bilete frå Bjerkreim, og nokre historier.

Husmenn i Bjerkreim

Tid: Torsdag 5. april kl. 19
Stad: Kommunehuset på Vikeså

Soga om nokre husmenn i Bjerkreim. Ved Jorunn Kydland,  med  fleire

 

Torsdag 3. mai Ingenting bestemt ennå

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv
Rogaland Historielag