Prosjekter

PDF pageEmail page

 

Prosjektet er nå avsluttet – boka er i salg!

BYEN OG POLITIET

En annerledes byhistorie

Politiet opererer i spenningsfeltet mellom styrt og styrende. Slik er politiet satt til, stundom med makt, å håndheve normene fellesskapet vårt har etablert. Derfor reflekterer også etaten samfunnet som det er satt til å tjene. Å dykke ned i politiets historie vil følgelig gi oss en viktig nøkkel til å forstå samfunnsutviklinga.

Politihistorie dreier seg blant annet om det mentale sjakkspillet mellom forbrytere og etterforskere, om menn i Armani-dress med dobbel bokføring, og nye spor i gamle kriminalsaker.

Men politiets historie er så mye mer. Den er møtet med de svakeste og mest sårbare. Det dreier seg om å sikre ressurser, både til å ta lovbrytere, og til å forebygge kriminalitet. Det går et spenn fra det misbrukte barnet til den pompøse og velstående økonomikriminelle, fra familievold til NOKAS-ran, fra lønnsforhandlinger og fagforeningsarbeid til innvandring og asylpolitikk. Her finnes utfordringer knyttet til oljeindustrien og internasjonal, organisert kriminalitet. Og hele tiden med massemedias argusøyne i nakken.

At politiet er gitt monopol på å bruke makt, gjør at dette må bli en dramatisk og spennende historie. Den dreier seg også om hvilket politi vi ønsker oss, hvordan vi behandler politiet og hvilken profil politiet selv ønsker.

Kort sagt reflekterer politiet samfunnet vårt. Derfor er politihistorie både lokalhistorie, sosialhistorie og samfunnshistorie.

 

Vi trenger tips, fotos og innspill.

Ta kontakt på vår facebook-side Byen og politiet

Kjersti Dybvig og Birger Lindanger
(faghistorikere/forfattere)

Powered by WordPress and ShopThemes
Rogaland Historielag