Årsmøtet 2014

aarsmote2014

Rogaland Historielag avholder årsmøte 5. april 2014.

Sted: Viste Strandhotell

Vertskap er Randaberg historielag

Frist for påmelding: 1. april 2014, bruk skjemaet i bunnen av artikkelen

Agenda:

09.00 Dørene åpnes og det blir servert kaffe og rundstykker

10.15 Velkommen til møtet ved leder i Randaberg Historielag, Dag Raustein
Hilsningstale fra ordfører i Randaberg, Bjørn Kahrs
Om Viste Strandhotell, styremedlem i Randaberg Historielag, Øystein Jonassen, orienterer

11.00 Årsmøte

12.30 Lunsj

13.00 Årsmøtet fortsetter

14.00 Underholdning ved Uppstad og Waade

14.30 Kulturen i Randaberg. Eit tilbakeblikk sett med mine augo, ved Knut Straumstøyl. Han flytte til Randaberg frå Telemark for over 40 år sidan og har vore ein av våre viktige kulturberarar.

15.00 «Grønne marker og gule blader». Thor Geir Harestad har nyleg gitt ut ei bok om Randaberg si historie frå me blei eigen kommune for 90 år sidan og fram til 2013. Han er utfordra til å ta føre seg sentrale utfordringar rundt det å skriva historie for eiga tid fram til dags dato, ei historie som ein sjølv har vore ein del av.

Avslutning på møtet mellom kl. 15.30 og 16.00.

Pris pr. deltaker er kr 320,-.
Deltakeravgiften dekker mat og foredrag.

Påmelding gjøres ved epost eller telefon til Fylkeslaget, påmeldingsskjemaet som ligger på webnettsiden siden kan også gjerne benyttes.
Vel møtt!

Påmeldingsfrist er 1. april.

Påmelding fra :
 
E-post: *
Antall delegater 1 2 3 4 5 
Det må legges inn minst ett navn, merket med *
Fornavn Etternavn
1. *
2.
3.
4.
5.
Tilleggsinformasjon, spesielle matbehov (allergi, vegetar, o.l.),
transport fra jernbane/båt:
For å forhindre uønsket bruk av dette innmeldingsskjemaet, vennligst
skriv inn bokstavene som er vist under til venstre, i feltet under til høyre:

captcha

Hetland & Madla prosjektet hadde møte for ressursgruppa sist lørdag

De ti lokallagene som står samlet i dettte arbeidet hadde satt av lørdag formiddag til å gå igjennom prosjektets status og å gå igjennom neste trinn i prosjektet.I tillegg til dette var det satt av tid til innspill fra Sola Historielag ved Brit og Tor Erik Hansen som fortalte hvordan de hadde jobbet med avisartikler som omhandler Sola og alt det har medført av gode historier og rariteter. Samlingen er på ca 30 000 artikler. Birger Lindanger gikk igjennom intervjuteknikk på slutten av dagen.

”Grønne marker og gule blader” Randaberg bind 6

Randabergboka-omslag-fremhevet

Bygdebok 6 for Randaberg er forfattet av Thor Geir Harestad og kom ut i november 2013 med tittelen ”Grønne marker og gule blader”. Boka er på 600 sider, rikt illustrert og tar for seg den politiske kommunehistorien på 90 år siden 1922.

Digitalisering – Kreativt verksted

Digitalisering - Kreativt verksted

I en tid hvor så mye arbeid og informasjonsutveksling foregår på nettbaserte enheter, har mange behov for å kunne digitalisere gamle og nye dokumenter.

Rogaland Historielag vil lørdag 25. januar 2014, kl. 10-15,  ha et kreativt verksted for lokallagenes medlemmer, hvor disse temaene blir tatt opp:

Sydvesten 4-12 er på vei i postkassene

Sydvesten 4-13

Følg med i postkassen og se etter Sydvesten. Vi har fortsatt noen medlemmer hvor vi gang på gang får retur på utsendt blad.

Ta en telefon eller send oss en mail om du savner den eller årboken

Fortid og folk i Sokndal kommune bind 9 er kommet

Endelig er bind 9 kommet, den er ventet inn på kontoret torsdag 5. desember

Jelsa bind 2 – Gard og ætt er lansert!

Bygdebkene for Jelsa II

2. desember ble bind 2 av gard og Ættesogen for Jelsa høytidelig overrakt ordføreren i Suldal, Torkel Myklebust, på et åpent møte i Kjølvikstølen Grendahus.

Boken ventes inn til kontoret fredag 6. eller mandag 9. desember.

Julemøte mandag 25 nov Jåttå og Hinna historielag

Jåttå og Hinna historielag inviterer historielagets medlemmer til julemøte
mandag 25. november 2013 kl 19 på Idun.

Tror du det alltid har vært slik at landet har vært inndelt i kommuner / fylker og
menighet / bispedømme?

Gled dere til årets julemøte hvor historiker Birger Lindanger vil ta oss med
bakover i tid i foredrag og bilder hvor vi får kunnskap om oppdeling av bruk og
gårdstun. Vi får høre om verdslige inndelinger som skipreider, fogderier, amt og
len, og i geistlige inndelinger som sokn, prestegjeld og stift. Kanskje du har hørt
om Jåttå skipreide eller Frue sokn? Du blir garantert noen kunnskaper rikere
etter Birger Lindangers foredrag.

Vår årlige tradisjon med spekemat med tilbehør gjennomføres som tidligere.
Derfor er inngangspenger kr 50 denne kvelden.

Salg av årets lokalhistoriske årbok nr 3/2013. Dersom du ønsker å kjøpe
tidligere årbøker som nr 1 / 2011 og 2 / 2012 kan du også det.

Hilsen styret

Årboken 2013 er kommet!

2013 Ætt og Heim utsnitt forside

En flott bok med gode artikler er i disse dager i postkassen til mange av våre medlemmer og abonnenter.

Sakset fra innholdsfortegnelse:

Historiske tilbakeblikk fra Riska

[Trollet i Lifjell. Tegnet av David Maudal, Maudland skoleFortellinger fra gamle dager kaller vi ikke for et eventyr, men noen ganger er det nesten det de er. Å få innblikk i hvordan livet artet seg for de som bodde i Riska for en generasjon eller to og tre siden er interessant og viktig å få dokumentert. Historiske tilbakeblikk fra Riska forteller blant annet om dagliglivet innen skole, jordbruk og fiske.

 

I forbindelse med utbygging i Riska får sagnet om «Trollet i Lifjell» en ny tid og historien har en utvikling helt frem til i dag.
Omslaget på boken er tegnet av David Maudal, Maudland skole. David vant tegnekonkurransen som Riska historie- og museumslag arrangerte på forsommeren 2013.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv
Rogaland Historielag