Vedtekter

Vedtekter i samsvar med årsmøte 2009

Vedtekter for Riska historie- og museumslag, i samsvar med vedtak på årsmøte 17.02.09

§1 Foreningens navn og formål
Foreningens navn er Riska historie- og museumslag. Foreningens formål er å arbeide for god og formålstjenlig bevaring og registrering av Riskabygdas fornminner. Med dette mener innsamling og registrering av bygninger, bruksting, skriftlige- og muntlige beretninger, stedsnavn, levesett, handelsvirksomhet, kommunale dokumenter m.m. med hensikt å bevare dette for kommende generasjoner. Foreningen skal arbeide for at innsamlet materiale skal kunne utstilles i egnede lokaler i bygda.

§2 Medlemskap
Enhver som retter seg etter foreningens vedtekter kan tas opp som medlem. Medlemskapet regnes fra den dato innbetalingen av den til enhver tid fastsatte kontingent er kommet foreningen i hende.

§3 Styret
Foreningens styre skal bestå av 5-fem- medlemmer med funksjonene: leder, sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer, samt 2 varamenn. Varamennene har møteplikt og stemmerett ved forfall. Styret er beslutningsdyktig når minst 3-tre- medlemmer er til stede. Ved eventuell stemmelikhet avgjør lederens stemme utfallet.

§4 Årsmøte
Ordinært årsmøte avholdes før utgangen av mars måned. Dato, som bestemmes av styret, kunngjøres sammen med saksliste med minst 14-fjorten- dagers varsel. Innkalling til årsmøte sendes skriftlig til alle medlemmer. På ordinært årsmøte skal legges frem: 1. Årsberetning 2. Revidert regnskap 3. Saker som styret fremmer 4. Saker som er kommet inn fra medlemmer 5. Valg av nye styremedlemmer, revisorer og andre tillitsmenn som foreningen finner nødvendig. 6. Fastsettelse av kontingenten 7. Saker som er kommet inn fra medlemmer, må være styre i hende innen fristen gitt på innkalling for å kunne bli behandlet på årsmøte. Saker som ikke omfatter lover/økonomi avgjøres av vanlig flertall av de fremmøtte. Slike endringer krever 2/3 flertall av de fremmøtte.

§5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte innkalles, dersom styret eller 10-ti- prosent av medlemmene krever dette. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 7 dagers varsel. Innkallingen sendes til alle medlemmer, med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden.

§6 Valgkomite
Valgkomiteen består av 3-tre- medlemmer. Disse velges av årsmøte for 3-tre- år, slik at ett medlem skiftes ut hvert år. Valgkomiteens leder er det medlem som er inn i sitt tredje år. Valgkomiteen fremmer forslag til kandidater til de tillitsverv som til enhver tid er på valg og bistår med gjennomføringen av valgene.

 

Styret

Styret 2012
Leder og sekretær: Brit Sissel Todnem, 97105158, britsissel@lyse.net
Nestleder: Eivind Frøiland
Kasserer: Ottar Nesheim
Styremedlemmer: Asbjørn Alvestad, Kari Alise Svensen Mellgren
Varamedlemmer: Elling Kåre Hansen, Per Olaf Lauvås

Styret 2011
Leder: Brit Sissel Todnem, 97105158, britsissel@lyse.net
Nestleder: Otto Nesheim
Sekretær: Eivind Frøiland
Kasserer: Asbjørn Alvestad
Styremedlem: Giske Nordmark
Varamedlemmer: Elin Arntsen , Elling Kåre Hansen

Styret 2010
Leder og sekretær: Brit Sissel Todnem, 97105158, britsissel@lyse.net
Kasserer: Asbjørn Alvestad
Styremedlemmer: Giske Nordmark, Ottar Nesheim, Terje Hansen
Varamedlemmer: Elin Arntsen, Elling Kåre Hansen

Styret 2009
Leder og sekretær: Brit Sissel Todnem, 97105158, britsissel@lyse.net
Kasserer: Asbjørn Alvestad
Styremedlemmer: Giske Nordmark, Ottar Nesheim, Terje Hansen
Varamedlemmer: Enok Lauvås, Edvin Lauvås

Styret for Riskamuseet 2008
Leder og sekretær: Brit Sissel Todnem, 97105158, britsissel@lyse.net
Kasserer: Asbjørn Alvestad, kasserer
Styremedlemmer: Karla Jensen, Ottar Nesheim, Olav Utvik
Varamedlemmer: Enok Lauvås, Edvin Lauvås

 

Årbok nr 3 Jåttå og Hinna Historielag selges på medlemsmøte 28 okt

Årbok nr 3 Jåttå og Hinna Historielag selges på medlemsmøte 28 oktober

Da har det fantastiske skjedd, årbok nr 3 er klar for salg !!!

Boka er nesten ikke trykksverte tørr, men på medlemsmøtet mandag 28. oktober vil
vi si selge års utgave for kr 250,-

Vi selger «cash», men kan også utstede innbetalingsgiro hvis ønskelig

Løp og kjøp….

Forsidebilde Sydvesten 3-13

Marta-E-Fisketjønn

Marta E.Fisketjønn f. 1890 – d. 1983

Vi har funnet ut hvem den ene av de to flotte damene på bildet var. Det er kvinnen uten bilder som nå er idetifisert.
Marta E. Fisketjønn f. 1890 – d. 1983 er damen til høyre, og Peder Johan Moe ringte i dag og identifiserte henne. Han hadde vørt nabo med henne helt fra han var liten gutt og frem til hun døde.
Marta likte og reise, og hun hadde blant annet en tur til Roma hvor hun falt i St. Peters kirken og rakk benet. En del av sin yrkeskarriere hadde hun på Stryn der hun var «husstells lærererinde».

  • Er det noen som vet hvem som sitter til ventre for Marta?

  • Er teksten italiensk eller kan det være fra Spania?

Ikke nøl med å ta kontakt, det er alltid kjekt å kunne formidle resultater av etterlysninger.

Redaksjonen minner om at bildet kan hentes på kontoret i Bergelandsgaten 30, Stavanger

Ane Raflestad – Etterlysning i Sydvesten ga resultater

Bildene er gjengitt etter avtale med Stavanger Aftenblad og er fra 1936

Bildene er gjengitt etter avtale med Stavanger Aftenblad og er fra 1936

I Sydvesten 2-13 ble det etterlyst oppslysninger om Elisabeth Jonasdotr. Høiland som skrev små folkehumoristiske stykker i Stavanger Aftenblad.  

Sola Historielag med rykende fersk hjemmeside

Sterkt etterlengtet og med en stor mengde timer, er endelig den nye websiden til Sola Historielag lansert.

Rogaland Historielag gratulerer!

Ta en titt på nettsiden her

28. oktober Medlemsmøte Jåttå og Hinna historielag

Jåttå og Hinna historielag  ønskjer velkommen til møte  måndag 28. oktober kl. 19 på Idun.

Landslaget for lokalhistorie

Rogaland historielag er medlem av Landslaget for lokalhistorie, hjemmesiden finner du her

Ætt og heim 2013

bli abonnent Ætt og Heim 2013Om ikke mange ukene er årboken Ætt og heim  2013 i salg. Som abonnet kan du bli en av de første som får den rett hjem i postkassen!

Lokalhistoriewiki-kurs på Utstein Kloster

Utstein Kloster

Utstein Kloster

Kulturvernforbundet arrangerer et kurs om hvordan kulturvernorganisasjonen i praksis kan bruke www.Lokalhistoriewiki.no. Kurset er gratis og åpent for alle.

Powered by WordPress and ShopThemes
Rogaland Historielag