Hytteporter i Riska – foto fra 2010

Fotografert av Brit Sissel Todnem

Fotoserie av hytteporter
Det er ikke bruk for meg….
En port på Li selvfølgelig-Lykkli

Lykkli – en port på Li selvfølgelig

Latbrandstoget 17.mai

Riska histore- og museumslag er gledelig tilstede i Latbrandstoget

Beste innslag i Latbrandstoget 2009

Beste innslag i Latbrandstoget 2009

 

 

 

 

Minnetavlen ved kverna – Mellerbåtforliset 1893

Minnetavle ved kvernhusene

Minnetavle ved kvernhusene

Mellerbåt forliset

Havariet skjedde med en såkalt mellerbåt, som fraktet mel til Stavanger og returnerte med korn til møllene langs Frøylandsbekken. Båtene hadde fått navn etter måleenheten for korn (og mel), nemlig meller, som er sekker av en viss størrelse.

Kransnedleggelse ved bauta 17.mai 2009 ved Brit Sissel Todnem

Bauten hvor vi minnes Sverre Hoegstad og Mikal Røynli

Bauten hvor vi minnes Sverre Hogstad og Mikal Røynli

Riska minnes Sverre Hogstad og Mikal Røynlid

For dei fleste av oss så kan feira nasjonaldagen i 2009, flott innramma av ein festgrønne natur og flagg som e heiste helt te topps, ongar og voksne så har pynta seg te fest i fin stasen, e det vanskelig å forestilla seg tirsdagen den 9.april 1940.

Kvernhus ved Frøylandsånå

Kverna i Frøylandsånå
Kverna i Frøylandsånå

Fortalt av Bjarne Skjørestad

«Kvednå» i Frøylandsånå

Bjarne Skjørestad har gjort någen tilbakeblikk i forbindelse med gjenopning av kvednå og avdukning av minneplate 25. august 1993.  Me er: Sverre Frøyland, Bjarne Skjørestad og Leiv Hogstad.

Riskasangen

 

RISKASANGEN
Racin Bjelland

Riskakverven inn ved fjorden står i tanke og i tro
Som det beste sted på jorden hvor en riskabu kan bo.
Der vi fikk vår tro å lære rakt oss til med kjærlig hånd
Derfor må vi aldri skjære over kjærlighetens bånd.

Opp mot himlen fjellets tinder står som skjold mot vind og vær
Og ved fjellet fot vi finner furu, bjørk og hatletrær
Rabnafjell og Storaberget ranke står på stormens val
Alltid vil de stå som verge om vår naturskjønne dal.

Herrens hånd har været gavmild da han kledde dette sted
Han gav det søndagsdress og dertil hverdagsjord til bondens sæd
Skjønt man sjelden kan med plogen slå seg opp til pengemann
Se det glitrer gull i skogen – og det blinker sølv i vann.

Fjorden har vel, det er trolig, sine dyder sine feil.
En gang vilter, en gang rolig, en gang blank og fin som speil.
Mange seilere har vunnet fram tross storm og dårlig vær
Men en del er og forsvunnet og man fant dem aldri mer.

Vi har nok av stein som stenger og som sliter plog og mann.
Men tross alt vi stadig trenger inn i lyngens brune land.
Jeg kan høre hvor det runger når jeg går på bygdevei
Det er krutt og stål som sjunger rydningsmarsjen over hei.

Vi har bekker, vi har elver  – fossedur om enn litt svak
Vi har smekre siv som skjelver midt i strømmens strie drag
Vi har mørke troll som myser opp fra forklelivets bunn
vi har skjemt humør som lyser opp i alvorstunge stund.

Vedtekter

Vedtekter i samsvar med årsmøte 2009

Vedtekter for Riska historie- og museumslag, i samsvar med vedtak på årsmøte 17.02.09

§1 Foreningens navn og formål
Foreningens navn er Riska historie- og museumslag. Foreningens formål er å arbeide for god og formålstjenlig bevaring og registrering av Riskabygdas fornminner. Med dette mener innsamling og registrering av bygninger, bruksting, skriftlige- og muntlige beretninger, stedsnavn, levesett, handelsvirksomhet, kommunale dokumenter m.m. med hensikt å bevare dette for kommende generasjoner. Foreningen skal arbeide for at innsamlet materiale skal kunne utstilles i egnede lokaler i bygda.

§2 Medlemskap
Enhver som retter seg etter foreningens vedtekter kan tas opp som medlem. Medlemskapet regnes fra den dato innbetalingen av den til enhver tid fastsatte kontingent er kommet foreningen i hende.

§3 Styret
Foreningens styre skal bestå av 5-fem- medlemmer med funksjonene: leder, sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer, samt 2 varamenn. Varamennene har møteplikt og stemmerett ved forfall. Styret er beslutningsdyktig når minst 3-tre- medlemmer er til stede. Ved eventuell stemmelikhet avgjør lederens stemme utfallet.

§4 Årsmøte
Ordinært årsmøte avholdes før utgangen av mars måned. Dato, som bestemmes av styret, kunngjøres sammen med saksliste med minst 14-fjorten- dagers varsel. Innkalling til årsmøte sendes skriftlig til alle medlemmer. På ordinært årsmøte skal legges frem: 1. Årsberetning 2. Revidert regnskap 3. Saker som styret fremmer 4. Saker som er kommet inn fra medlemmer 5. Valg av nye styremedlemmer, revisorer og andre tillitsmenn som foreningen finner nødvendig. 6. Fastsettelse av kontingenten 7. Saker som er kommet inn fra medlemmer, må være styre i hende innen fristen gitt på innkalling for å kunne bli behandlet på årsmøte. Saker som ikke omfatter lover/økonomi avgjøres av vanlig flertall av de fremmøtte. Slike endringer krever 2/3 flertall av de fremmøtte.

§5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte innkalles, dersom styret eller 10-ti- prosent av medlemmene krever dette. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 7 dagers varsel. Innkallingen sendes til alle medlemmer, med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden.

§6 Valgkomite
Valgkomiteen består av 3-tre- medlemmer. Disse velges av årsmøte for 3-tre- år, slik at ett medlem skiftes ut hvert år. Valgkomiteens leder er det medlem som er inn i sitt tredje år. Valgkomiteen fremmer forslag til kandidater til de tillitsverv som til enhver tid er på valg og bistår med gjennomføringen av valgene.

 

Styret

Styret 2012
Leder og sekretær: Brit Sissel Todnem, 97105158, britsissel@lyse.net
Nestleder: Eivind Frøiland
Kasserer: Ottar Nesheim
Styremedlemmer: Asbjørn Alvestad, Kari Alise Svensen Mellgren
Varamedlemmer: Elling Kåre Hansen, Per Olaf Lauvås

Styret 2011
Leder: Brit Sissel Todnem, 97105158, britsissel@lyse.net
Nestleder: Otto Nesheim
Sekretær: Eivind Frøiland
Kasserer: Asbjørn Alvestad
Styremedlem: Giske Nordmark
Varamedlemmer: Elin Arntsen , Elling Kåre Hansen

Styret 2010
Leder og sekretær: Brit Sissel Todnem, 97105158, britsissel@lyse.net
Kasserer: Asbjørn Alvestad
Styremedlemmer: Giske Nordmark, Ottar Nesheim, Terje Hansen
Varamedlemmer: Elin Arntsen, Elling Kåre Hansen

Styret 2009
Leder og sekretær: Brit Sissel Todnem, 97105158, britsissel@lyse.net
Kasserer: Asbjørn Alvestad
Styremedlemmer: Giske Nordmark, Ottar Nesheim, Terje Hansen
Varamedlemmer: Enok Lauvås, Edvin Lauvås

Styret for Riskamuseet 2008
Leder og sekretær: Brit Sissel Todnem, 97105158, britsissel@lyse.net
Kasserer: Asbjørn Alvestad, kasserer
Styremedlemmer: Karla Jensen, Ottar Nesheim, Olav Utvik
Varamedlemmer: Enok Lauvås, Edvin Lauvås

 

Årbok nr 3 Jåttå og Hinna Historielag selges på medlemsmøte 28 okt

Årbok nr 3 Jåttå og Hinna Historielag selges på medlemsmøte 28 oktober

Da har det fantastiske skjedd, årbok nr 3 er klar for salg !!!

Boka er nesten ikke trykksverte tørr, men på medlemsmøtet mandag 28. oktober vil
vi si selge års utgave for kr 250,-

Vi selger «cash», men kan også utstede innbetalingsgiro hvis ønskelig

Løp og kjøp….

Forsidebilde Sydvesten 3-13

Marta-E-Fisketjønn

Marta E.Fisketjønn f. 1890 – d. 1983

Vi har funnet ut hvem den ene av de to flotte damene på bildet var. Det er kvinnen uten bilder som nå er idetifisert.
Marta E. Fisketjønn f. 1890 – d. 1983 er damen til høyre, og Peder Johan Moe ringte i dag og identifiserte henne. Han hadde vørt nabo med henne helt fra han var liten gutt og frem til hun døde.
Marta likte og reise, og hun hadde blant annet en tur til Roma hvor hun falt i St. Peters kirken og rakk benet. En del av sin yrkeskarriere hadde hun på Stryn der hun var «husstells lærererinde».

  • Er det noen som vet hvem som sitter til ventre for Marta?

  • Er teksten italiensk eller kan det være fra Spania?

Ikke nøl med å ta kontakt, det er alltid kjekt å kunne formidle resultater av etterlysninger.

Redaksjonen minner om at bildet kan hentes på kontoret i Bergelandsgaten 30, Stavanger

Powered by WordPress and ShopThemes
Rogaland Historielag