Kirkesafari til Ryfylke med Riska Historie og Museumslag

Kirkesafari i Ryfylke 24 Mai 2014

Medlemsmøte 1. april Jåttå og Hinna Historielag

Jåttå og Hinna historielag

drar på besøk til Arkeologisk Museum i Stavanger
som ligger i Peder Klowsgt 30A, like ved gamle Stavanger sykehus

tirsdag 1. april 2014 kl 18. (merk dag og tid)

Vi skal se vikingutstillingen «Utferd» som bringer oss tilbake til den brutale og på samme tid fascinerende vikingtiden. Utstillingen forteller om rebelske krigere på tokt, men også om livet til seks kvinner fra Rogaland, Gudrun, Svåva, Svankvit, Herborg, Sigerlin og Niamh. De utstilte gjenstandene kommer hovedsakelig fra Irland som det var stor konsentrasjon av her i Rogaland. Noen gjenstander kom som gaver eller gjennom handel, men en del har også blitt røvet. Utstillingen er en opplevelse for både øyne, ører og sinn. Synet av dønninger og gråblått hav danner en levende ramme, og opplevelsen forsterkes av lyden av sjø, vind og knakende skip. Det settes fokus på rogalendingers kontakt med og reiser til De britiske øyer, særlig Irland.
Vi møtes kl 18 direkte på museet. Det vil bli en kort introduksjon til utstillingen, og så kan vi selv bruke den tid vi trenger til å studere utstillingen.
Museet har stengt mandager, men har åpent til kl 20 på tirsdager.

Kr 30 for voksen, og kr 15 for honnør.
Hilsen styret

Kulturkveld –Grunnlova 200 år – Time historielag

Bryne kyrkje tysdag 18. mars kl.19

HoemFøredrag ved forfattar Edvard Hoem.

 Helsing ved ordførar Reinert Kverneland.

Kulturprogram ved blandakoret Jærklang,

Glenn Rugland (trompet) og

Judith Aarsland (song).

Matservering.

Salmar av Edvard Hoem i allsong,

solosong og ved songgruppa Shalom.

Inngangspengar: Kr 100,-

Arrangør: Time historielag og Bryne sokneråd

Me minner også om neste møte som vert på Sivdamsenteret 8. mai vil tidlegare fylkesmann og general Hjalmar Inge Sunde kåsera om ”Tyskarane sine forsvarsverk på Jæren”

Nytt styre i Jåttå og Hinna historielag

Leder Jostein Hodne
gammeljostein@gmail.com
telefon 975 02 449

Styremedlemmer:

Inge B Forus
ingebf@broadpark.no

Karin Øvstebø
koe@norog.no

Petter N H Urdal
petter.urdal@urdalrad.no

Kasserer Atle Ellefsen
atle.ellefsen@gjensidige.no
telefon 908 93 871
Varemedlemmer

Olav Gismarvik
olav.gismarvik@lyse.net

Arild Morten Olsen
arildmo@online.no

Kirkebok for Høle Forsand – Bind 1 og 4

På telefon har vi fått inn etterlysning av Kirkebok for Høle – Forsand. Har du eller vet du hvor en kan få tak i disse, kontakt oss på mail: post@rogaland-historie.no

Steinhogging som yrke og Bergurå som arbeidsplass

RHM Steinhogger

I Riska gamle kirke tirsdag 18.februar kl.19:30 kan du høre om John Arntsen og John Olsson som begge hadde steinhogging som yrke.
Audun og Jan Magne Arntsen og Reidun Salomonsen har skaffet foto fra arbeidsplassen og fortalt historier om steinhoggermiljøet i Riska.
Enok Lauvås har samlet dette i et bilde-program. Gjennom dette blir vi kjent med denne delen av Riska sin historie.

Alle velkommen, fri entre.

STEINHOGGING SOM YRKE OG BERGURÅ SOM ARBEIDSPLASS

Ekstraordinært årsmøte i LLH

Landslaget for lokalhistorie innviterte i november til et ekstraordinært  årsmøte på bakgrunn av at styret ikke kunne arbeide under de premisser som ble lagt på det ordinære årsmøte i april og derfor stilte sine plasser til disposisjon.

Til dette årsmøte hadde Rogaland historielag fremmet følgende forslag:

A: Navneendring til Norges historieforbund. Forslaget ble ikke vedtatt.

B: Forslag om gjennomløpende medlemskap (Lik det som finnes i Rogaland). Forslaget ble vedtatt.

C: Kontigentøkning. Årsmøtet i Rosendal vedtok en økning fra kr. 10 til kr. 20. Nå ble det vedtatt en økning til kr. 13 med en opptrappingsplan mot kr 20.

D: Årsmøtet uttrykket tillit til det valgte styret med 24 mot 13 stemmer.

Disse endringene i landslagoppyggingen vil i første omgang virke slik: RH sitt årsmøte velger Rogalands utsendinger til årsmøtene i Landslaget

Kontigenten til landslaget er kr 13 pr. medlem fra 1/1-2014. Det er i skrivende stund usikkert hvordan disse pengene skal innkreves.

Jåttå og Hinna historielag medlemsmøte 27. januar kl 19:00

Jåtta og Hinna Historielag

inviterer til årets første møte på Idun

mandag 27. januar kl 19.00

clip_image002

Vi får besøk av Erik Ettrup som vil holde foredrag og vise bilder fra bokprosjektet «Festung Stavanger».

Han vil fortelle om festningsanleggene som nazistene bygget for å forsvare okkupasjonen av Stavangerhalvøya.

Vi får blant annet høre om Forus flyplass, Jåttånuten og andre anlegg som lå i det som i dag er Hinna bydel.

Velkommen til en interessant historiekveld på Idun.

Entre kr 30

Hilsen styret

Årsmøtet 2014

Rogaland Historielag avholder årsmøte 5. april 2014.

Sted: Viste Strandhotell

Vertskap er Randaberg historielag

Frist for påmelding: 1. april 2014, bruk skjemaet i bunnen av artikkelen

Agenda:

09.00 Dørene åpnes og det blir servert kaffe og rundstykker

10.15 Velkommen til møtet ved leder i Randaberg Historielag, Dag Raustein
Hilsningstale fra ordfører i Randaberg, Bjørn Kahrs
Om Viste Strandhotell, styremedlem i Randaberg Historielag, Øystein Jonassen, orienterer

11.00 Årsmøte

12.30 Lunsj

13.00 Årsmøtet fortsetter

14.00 Underholdning ved Uppstad og Waade

14.30 Kulturen i Randaberg. Eit tilbakeblikk sett med mine augo, ved Knut Straumstøyl. Han flytte til Randaberg frå Telemark for over 40 år sidan og har vore ein av våre viktige kulturberarar.

15.00 «Grønne marker og gule blader». Thor Geir Harestad har nyleg gitt ut ei bok om Randaberg si historie frå me blei eigen kommune for 90 år sidan og fram til 2013. Han er utfordra til å ta føre seg sentrale utfordringar rundt det å skriva historie for eiga tid fram til dags dato, ei historie som ein sjølv har vore ein del av.

Avslutning på møtet mellom kl. 15.30 og 16.00.

Pris pr. deltaker er kr 320,-.
Deltakeravgiften dekker mat og foredrag.

Påmelding gjøres ved epost eller telefon til Fylkeslaget, påmeldingsskjemaet som ligger på webnettsiden siden kan også gjerne benyttes.
Vel møtt!

Påmeldingsfrist er 1. april.

Påmelding fra :
 
E-post: *
Antall delegater 12345
Det må legges inn minst ett navn, merket med *
Fornavn Etternavn
1. *
2.
3.
4.
5.
Tilleggsinformasjon, spesielle matbehov (allergi, vegetar, o.l.),
transport fra jernbane/båt:
For å forhindre uønsket bruk av dette innmeldingsskjemaet, vennligst
skriv inn bokstavene som er vist under til venstre, i feltet under til høyre:

captcha

Hetland & Madla prosjektet hadde møte for ressursgruppa sist lørdag

De ti lokallagene som står samlet i dettte arbeidet hadde satt av lørdag formiddag til å gå igjennom prosjektets status og å gå igjennom neste trinn i prosjektet.I tillegg til dette var det satt av tid til innspill fra Sola Historielag ved Brit og Tor Erik Hansen som fortalte hvordan de hadde jobbet med avisartikler som omhandler Sola og alt det har medført av gode historier og rariteter. Samlingen er på ca 30 000 artikler. Birger Lindanger gikk igjennom intervjuteknikk på slutten av dagen.

Powered by WordPress and ShopThemes
Rogaland Historielag