Kirkebok for Høle Forsand – Bind 1 og 4

På telefon har vi fått inn etterlysning av Kirkebok for Høle – Forsand. Har du eller vet du hvor en kan få tak i disse, kontakt oss på mail: post@rogaland-historie.no

Steinhogging som yrke og Bergurå som arbeidsplass

RHM Steinhogger

I Riska gamle kirke tirsdag 18.februar kl.19:30 kan du høre om John Arntsen og John Olsson som begge hadde steinhogging som yrke.
Audun og Jan Magne Arntsen og Reidun Salomonsen har skaffet foto fra arbeidsplassen og fortalt historier om steinhoggermiljøet i Riska.
Enok Lauvås har samlet dette i et bilde-program. Gjennom dette blir vi kjent med denne delen av Riska sin historie.

Alle velkommen, fri entre.

STEINHOGGING SOM YRKE OG BERGURÅ SOM ARBEIDSPLASS

Ekstraordinært årsmøte i LLH

Landslaget for lokalhistorie innviterte i november til et ekstraordinært  årsmøte på bakgrunn av at styret ikke kunne arbeide under de premisser som ble lagt på det ordinære årsmøte i april og derfor stilte sine plasser til disposisjon.

Til dette årsmøte hadde Rogaland historielag fremmet følgende forslag:

A: Navneendring til Norges historieforbund. Forslaget ble ikke vedtatt.

B: Forslag om gjennomløpende medlemskap (Lik det som finnes i Rogaland). Forslaget ble vedtatt.

C: Kontigentøkning. Årsmøtet i Rosendal vedtok en økning fra kr. 10 til kr. 20. Nå ble det vedtatt en økning til kr. 13 med en opptrappingsplan mot kr 20.

D: Årsmøtet uttrykket tillit til det valgte styret med 24 mot 13 stemmer.

Disse endringene i landslagoppyggingen vil i første omgang virke slik: RH sitt årsmøte velger Rogalands utsendinger til årsmøtene i Landslaget

Kontigenten til landslaget er kr 13 pr. medlem fra 1/1-2014. Det er i skrivende stund usikkert hvordan disse pengene skal innkreves.

Jåttå og Hinna historielag medlemsmøte 27. januar kl 19:00

Jåtta og Hinna Historielag

inviterer til årets første møte på Idun

mandag 27. januar kl 19.00

clip_image002

Vi får besøk av Erik Ettrup som vil holde foredrag og vise bilder fra bokprosjektet «Festung Stavanger».

Han vil fortelle om festningsanleggene som nazistene bygget for å forsvare okkupasjonen av Stavangerhalvøya.

Vi får blant annet høre om Forus flyplass, Jåttånuten og andre anlegg som lå i det som i dag er Hinna bydel.

Velkommen til en interessant historiekveld på Idun.

Entre kr 30

Hilsen styret

Årsmøtet 2014

Rogaland Historielag avholder årsmøte 5. april 2014.

Sted: Viste Strandhotell

Vertskap er Randaberg historielag

Frist for påmelding: 1. april 2014, bruk skjemaet i bunnen av artikkelen

Agenda:

09.00 Dørene åpnes og det blir servert kaffe og rundstykker

10.15 Velkommen til møtet ved leder i Randaberg Historielag, Dag Raustein
Hilsningstale fra ordfører i Randaberg, Bjørn Kahrs
Om Viste Strandhotell, styremedlem i Randaberg Historielag, Øystein Jonassen, orienterer

11.00 Årsmøte

12.30 Lunsj

13.00 Årsmøtet fortsetter

14.00 Underholdning ved Uppstad og Waade

14.30 Kulturen i Randaberg. Eit tilbakeblikk sett med mine augo, ved Knut Straumstøyl. Han flytte til Randaberg frå Telemark for over 40 år sidan og har vore ein av våre viktige kulturberarar.

15.00 «Grønne marker og gule blader». Thor Geir Harestad har nyleg gitt ut ei bok om Randaberg si historie frå me blei eigen kommune for 90 år sidan og fram til 2013. Han er utfordra til å ta føre seg sentrale utfordringar rundt det å skriva historie for eiga tid fram til dags dato, ei historie som ein sjølv har vore ein del av.

Avslutning på møtet mellom kl. 15.30 og 16.00.

Pris pr. deltaker er kr 320,-.
Deltakeravgiften dekker mat og foredrag.

Påmelding gjøres ved epost eller telefon til Fylkeslaget, påmeldingsskjemaet som ligger på webnettsiden siden kan også gjerne benyttes.
Vel møtt!

Påmeldingsfrist er 1. april.

Påmelding fra :
 
E-post: *
Antall delegater 12345
Det må legges inn minst ett navn, merket med *
Fornavn Etternavn
1. *
2.
3.
4.
5.
Tilleggsinformasjon, spesielle matbehov (allergi, vegetar, o.l.),
transport fra jernbane/båt:
For å forhindre uønsket bruk av dette innmeldingsskjemaet, vennligst
skriv inn bokstavene som er vist under til venstre, i feltet under til høyre:

captcha

Hetland & Madla prosjektet hadde møte for ressursgruppa sist lørdag

De ti lokallagene som står samlet i dettte arbeidet hadde satt av lørdag formiddag til å gå igjennom prosjektets status og å gå igjennom neste trinn i prosjektet.I tillegg til dette var det satt av tid til innspill fra Sola Historielag ved Brit og Tor Erik Hansen som fortalte hvordan de hadde jobbet med avisartikler som omhandler Sola og alt det har medført av gode historier og rariteter. Samlingen er på ca 30 000 artikler. Birger Lindanger gikk igjennom intervjuteknikk på slutten av dagen.

”Grønne marker og gule blader” Randaberg bind 6

Bygdebok 6 for Randaberg er forfattet av Thor Geir Harestad og kom ut i november 2013 med tittelen ”Grønne marker og gule blader”. Boka er på 600 sider, rikt illustrert og tar for seg den politiske kommunehistorien på 90 år siden 1922.

Digitalisering – Kreativt verksted

Digitalisering - Kreativt verksted

I en tid hvor så mye arbeid og informasjonsutveksling foregår på nettbaserte enheter, har mange behov for å kunne digitalisere gamle og nye dokumenter.

Rogaland Historielag vil lørdag 25. januar 2014, kl. 10-15,  ha et kreativt verksted for lokallagenes medlemmer, hvor disse temaene blir tatt opp:

Sydvesten 4-12 er på vei i postkassene

Sydvesten 4-13

Følg med i postkassen og se etter Sydvesten. Vi har fortsatt noen medlemmer hvor vi gang på gang får retur på utsendt blad.

Ta en telefon eller send oss en mail om du savner den eller årboken

Fortid og folk i Sokndal kommune bind 9 er kommet

Endelig er bind 9 kommet, den er ventet inn på kontoret torsdag 5. desember

Powered by WordPress and ShopThemes
Rogaland Historielag