Landslaget for lokalhistorie

Rogaland historielag er medlem av Landslaget for lokalhistorie, hjemmesiden finner du her

Ætt og heim 2013

bli abonnent Ætt og Heim 2013Om ikke mange ukene er årboken Ætt og heim  2013 i salg. Som abonnet kan du bli en av de første som får den rett hjem i postkassen!

Lokalhistoriewiki-kurs på Utstein Kloster

Utstein Kloster

Utstein Kloster

Kulturvernforbundet arrangerer et kurs om hvordan kulturvernorganisasjonen i praksis kan bruke www.Lokalhistoriewiki.no. Kurset er gratis og åpent for alle.

Programmet for oktober 2013 – mars 2014

 

 

  • Drøs på Eik 17/10 kl 19.30 på Kjellands Minde Skole. Tema er Treske- og maskinlag i Hovsherad fra gammelt av. Sverre Hofsmo blir med oss denne kvelden. Enkel bevertning

 

  • Ættermål 21/11 kl 19.30 på Lund Bygdemuseum.

 

  • Julemøte tirsdag 10/12 kl 19.30 på Hovstun i Hovsherad. Gunlaug Steinberg forteller om bestefarens reise til Amerika.

 

  • Januarmøte i Heskestad blir torsdag 23.januar kl 19.30 på Samfunnshuset på Ualand.

 

  • Årsmøte torsdag 20.februar på Lundetun. Fartein Valen-Sendstad vil delta og dele noen tanker.

 

  • Drøs på Moi torsdag 20.mars kl 19.30 på Lund Bygdemuseum. Tema blir Gamle lensmenn i Lund.

 

 

Velkommen skal du være!

Forbehold om endringer.

 

Styret i Lund Historielag

Ny bok! «Kyrkjegarden ved havet»

Ueland historiske forlag lanserte i går 2. oktober boka ”Kyrkjegarden ved havet”.

Forfatter er Sjur Håland.

Vi kommer tilbake med mer.

Husmorskolestyrer Dorthea Rabbe på Arkivverkets nettutstilling

I forbindelse med stemmerettighetsjubileet har arkivverket laget denne artikkelen om Dorothea Rabbe.

Artikkelen er vel verd lesing.

gå til nettutstillingen

Vil du bli medlem i Jåttå og Hinna Historielag ?

J

Ønsker du å bli medlem i Jåttå og Hinna Historielag gir du ett vink til kasserer

atle.ellefsen@gjensidige.no

Pt. koster ett årsmedlemskap kr 180,-

Vi har som regel medlemsmøte hver siste mandag i måneden kl 19:00 på Idun.

Melder du deg inn vil du motta medlemsmøteinnkallinger.

mvh Jåttå og Hinna Historielag

Godt medlems fremmøte på «Trongbolt på Jåttå» i mai 2013Jåttå å Hinna Historielag på Jåttåhaugen 27.05 .2013 013

Medlemsmøte 30. september Jåttå og Hinna Historielag

J

Mandag 30. september 2013 kl 19:00 på Idun:

I forbindelse med 100 års jubileet for kvinners

stemmerett vil lokalhistoriker Gunnar Skadberg

fortelle om Gustava Kielland som var kvinne-

foreningenes mor og forfatterinne.

En gate i vårbydel er oppkalt etter henne.

Gustava Kielland

Spilte vikingene bronselur?

I og med at Rogaland Historielag har et par med bronselurer i sitt emblem, kunne jeg ikke annet enn å bli fristet til å lese artikkelen Stavanger Aftenblad har i dag. I sin artikkel skriver de om opphavet til bronseluren og litt om hvordan denne lyder.  Vikingene spilte ikke på bronselur. Bronselurene er ca. 3000 år gamle og dermed er det avkreftet. Vi kjenner ikke språket til menneskene som brukte bronselurene, men de som er gravd ut i Scandinavia er det fortsatt mulig å spille på.

Gaute Vikdal drar på turné med fem musikerkollegaer og én danser. Stedene de skal besøke er i rekkefølge Rennesøy, Suldal, Sauda, Årdal, Fogn og avslutter med konsert i fortidslandsbyen på Landa i Forsand.Det er ikke de gamle klenodiene de spiller på, men kopier som er laget i år.
I november er det satt opp en konsert i Stavanger Konsert med Gaute Vikedal og og Nils Henrik Asheim son er kalt orgelmiks med bronselur.

Høstprogram 2013 Jåttå og Hinna historielag

Jåttå og Hinna historielag

Høstprogram 2013

 

 Mandag 26. august: Befaring på Jåttå gravlund med gravlundsjef Svein Bergsagel.

 

 Mandag 30. september: I forbindelse med 100 års jubileet for kvinners stemmerett vil

lokalhistoriker Gunnar Skadberg fortelle om Gustava Kielland som var kvinneforeningenes mor og

forfatterinne. En gate i vår bydel er oppkalt etter henne.

 

Mandag 28. oktober: «Trongbølt på Jåttå» med søsknene Jostein og Inge Jåtten og 

Randi (Jåtten) Eriksen som vil fortelle mer om Jåttågårdenes historie.

 

Mandag 25. november: Historiker Birger Lindanger forteller om lokale inndelinger
i gammel tid (Jåtten skipreide, Hetland herred, kirkesokn , gårdsgrenser etc). Førjulskveld.

 

Møtene starter kl 19.00  i sept., okt. og nov. foregår møtene på Idun, Gamleveien 53 på Hinna.

 

 

 

 

Powered by WordPress and ShopThemes
Rogaland Historielag