Det nye styret forbereder høstens rådsmøter.

Nytt styre i Rogaland historielag

Valgt på årsmøtet, 29. august, 2020.

Styreleder: Birger Lindanger, Bokn

Styremedlemmer: Olav E. Skjervik, Hjelmeland

Brit H. Hansen, Sola

Aslaug Astad, Sauda

Merete Sønsterud, Sandnes

Magnor Aske, Rennesøy

Jan Kristian Hognestad, Eigersund

Varamedlemmer: Tone Kringeland, Tysvær

Jorunn Kydland, Bjerkreim

Ørnulf Tendeland, Gjesdal

Hadle Eide Bakka, Suldal

GOD SOMMER!

Kontoret holder feriestengt ukene 28 – 31

Bli med på tur!

Historier frå Ryfylke

Arne Skogerbø fortel om slekters gang og naturen i Ryfylke.

GOD PÅSKE!

Årsmøtet i RH blir utsatt

Slik sjukdomsbiletet har utvikla seg dei siste dagane og med dei føringane me har fått frå styresmaktene, finn me det uforsvarleg å gjennomføra årsmøtet laurdag 14. mars 2020.  Det blir difor utsett, men me vil i god tid koma tilbake med ny dato for utsett årsmøte.

For styret i Rogaland historielag

Birger Lindanger

(styreleiar)

ÅRSMØTE

Velkommen til årsmøte i Rogaland historielag                             

 lørdag, 14. mars, 2020

Maskinhuset, Solastranden Gård, Nordsjøveien 299, 4053 Ræge

Program for dagen:

kl. 10:30 – Registrering, kaffe/te samt noe å bite i.

kl. 11:00 – Velkommen til årsmøte og til Sola, v/Tor Erik Hansen, leder Sola historielag

                    Hilsen fra Sola kommune v/ordfører

                     Program v/Sola historielag

kl. 12:00 – Årsmøteforhandlinger

  1. Konstituering
  2. Årsmelding
  3. Revidert regnskap
  4. Innkomne forslag
  5. Valg av styre, revisor og valgkomité
  6. Fastsetting av årspenger for 2021

Etter at årsmøteforhandlingene er avsluttet blir ordet fritt fram til lunsj kl. 13:30.

Det blir guidet omvisning både til Domsteinane og Sola Ruinkyrkje etter lunsj, ca. kl. 14:30, som vil være vel verdt å få med seg! Vi takker for oss ca. kl. 15:30 – 16:00.

Bindende påmelding innen onsdag, 4. mars til post@rogaland-historie.no eller tlf 51 89 56 36

Bevertning gjennom dagen er satt til kr. 250/pers. som kan betales til konto 3201 59 93803.

Årsmøte i RH – 2020

Årsmøtet holdes lørdag, 14. mars, Maskinhuset, Solastranden Gård

Ønsker alle en riktig god jul!
Kontoret holder stengt til 2. januar.
Powered by WordPress and ShopThemes
Rogaland Historielag