Programmet for oktober 2013 – mars 2014

PDF pageEmail page

 

 

  • Drøs på Eik 17/10 kl 19.30 på Kjellands Minde Skole. Tema er Treske- og maskinlag i Hovsherad fra gammelt av. Sverre Hofsmo blir med oss denne kvelden. Enkel bevertning

 

  • Ættermål 21/11 kl 19.30 på Lund Bygdemuseum.

 

  • Julemøte tirsdag 10/12 kl 19.30 på Hovstun i Hovsherad. Gunlaug Steinberg forteller om bestefarens reise til Amerika.

 

  • Januarmøte i Heskestad blir torsdag 23.januar kl 19.30 på Samfunnshuset på Ualand.

 

  • Årsmøte torsdag 20.februar på Lundetun. Fartein Valen-Sendstad vil delta og dele noen tanker.

 

  • Drøs på Moi torsdag 20.mars kl 19.30 på Lund Bygdemuseum. Tema blir Gamle lensmenn i Lund.

 

 

Velkommen skal du være!

Forbehold om endringer.

 

Styret i Lund Historielag

Powered by WordPress and ShopThemes
Rogaland Historielag