Skannede utgaver av Sydvesten fra 2007

PDF pageEmail page

Her ser du en liste med skannede Sydvesten fra 2007 og eldre. Hver av filene er på ca. 8 MB. Siden er under under arbeid og flere filer vil bli lagt til etterhvert.

2007

Nr. 1 2007
Av Innholdet:

 • Årsmelding 2006
 • Bilder fra prestegården på Moi.
 • Ålgård kapellkirke – litt historie
 • USA-basen på Sola og Forus flystasjon ca. 1950-60
 • Historien om Asbjørn Ellingsen

Nr. 2 2007

Av Innholdet:

 • En skipper – og hans hus i Stavanger
 • Var Karen Pedersdatter Leganger datter til perleprosten i Hå?
 • Referat fra årsmøtet i 2007
 • USA-basen på Sola og Forus flystasjon ca. 1950-60 – noen kommentarer
 • Historien om Asbjørn Ellingsen – noen kommentarer
 • Kor ka kim
 • Vellukka lokalhistorisk seminar i Nord-Rogaland

Nr. 3 2007

Av Innholdet:

 • Stampejordhuset på Vaulen badeplass
 • Synesvarden – 300 meter over havet
 • Bydelsvandring på Kristianslyst og Mariero
 • Navnet Jæren
 • «Eg e så saggjen å dasjen i dag»

Nr. 4 2007

Av Innholdet:

 • Jul og julefeiring i eldre tid
 • Vandring på Hetland kirkegård, omvisning i Hetland kirke og Stavanger katedralskole
 • Arkivenes dag 2007
 • Mystiske graver i Tjørn i Bjerkreim
 • Stampejordhus
 • Svensk forfatter møter Alexander Kielland

2006

Nr. 1 2006

Av innholdet:

 • Ny Statsarkivar i Stavanger
 • Årsmelding 2005
 • Fønikernamna Steinsland og Nesland
 • Opphavet til Stavanger-namnet
 • Beate Ramsland Kielland og Gunhild Kvinen
 • Litt om folkelynnet i Rogaland tilbake i tid
 • «Beghettå» og og skjebnen hans

Nr. 2 2006

Av Innholdet:

 • Statsarkivar, institusjonsbyggjar og heksedoktor
 • Referat fra årsmøtet
 • Navnet Norge/Noreg
 • Den siste husmannskvinna i Klepp
 • Då presten på Finnøy gjekk i garnet

Nr. 3 2006

Av Innholdet:

 • Ein gamal kvernplass på Østebø
 • På kulturhistorisk vandring med Hillevåg historielag
 • «Ti øre timen» – hermetikkkvinnen i østre bydel Stavanger
 • Rakkaren: kunne tena like godt som presten
 • Litt gammalt om Jærens geografiske historie
 • Skjult bergkunst på Revheim
 • Drikkeskikkar i Klepp på 1800-talet

Nr. 4 2006

Av Innholdet:

 • Ikke alle feiret jul under gledige forhold
 • Opphavet til Jæren-namnet
 • Mer om navnet Norge/Noreg
 • Telegrammer
 • Referat rådsmøte 2006
 • Nytt arkivsenter i Rogaland
 • Bjødna-Tores venner

2005

Nr. 1 2005

Av innholdet:

 • Årsmelding 2004
 • Er du rotekte nordmann?
 • Kalvelandskverna i Skjold
 • Skjold og Vats sogelag 25 år

Nr. 2 2005

Av innholdet:

 • Den gamle «Kyrkjevegen» over Figgjoelva
 • Soga om Klepp
 • Ho møtte «Haugtussa» på Bryne
 • Referat fra årsmøtet 2005
 • Sivert Bore og de reisende i Klepp
 • «Tustaviså» – ein arbeidssong frå Klepp

Nr. 3 2005

Av innholdet:

 • Bydelsvandring og lokalhistorie i mitt nærmiljø (Tjensvoll til Schancheholen)
 • Sandnes historie- og ættesogelag er 30 år
 • Urda – ukjent historisk kilde

Nr. 4 2005

Av innholdet:

 • Sjømændenes juletræfest i Stavanger
 • Fra sjømændenes jul i London
 • Tysvær gjennom 100 år 1905 – 2005
 • Har adelen i Norden noe med Stavangers byvåpen?
 • Isskjæring på «Lille Stokkavatn»

2004

Nr. 1 2004

Av innholdet:

 • Årsmelding og regnskap 2003
 • «Synder og pavemakt» – ny bok
 • Kilder til Stavangers historie
 • En 3200 år gammel historie
 • Avduking av Victoriabautaen
 • Avduking av Fiskaren
 • Erling Skjalgssons minnedag – 2004

Nr. 2 2004

Av innholdet:

 • Mysteriet i Ølbergskogen
 • Madla historielags Internasjonale Komite
 • Finnøy Historielag stifta
 • Stavanger Historielag nedlagt
 • Rygekongen lever
 • Vikingmarked på Jernaldergården
 • Tradisjoner rundt våre gamle kirker
 • Vestlandslekter – bok oppdatert

Nr. 3 2004

Av innholdet:

 • Løytnant frå Hjelmeland
 • På vandring i Hillevåg
 • Tall Ship’s Race
 • Fra Tysvær til California 1825 og 2004
 • Gjennreising av dagmerket på Reve

Nr. 4 2004

Av innholdet:

 • Havhingsten fra Glendalough
 • Juleuken 1960 på «M/S Castleville»
 • Orregarden – høvdingsete og maktsenter på 1100- 1200-talet
 • Finnøy Historie- og Ættresogelag på tur til Gunnstølen på garden Aukland, Ombo
 • Registrering av gravstøtter
 • Slektsgranskerdagen 30.10.2004

2003

Nr. 1 2003
Av innholdet:

 • Årsmelding og regnskap 2002
 • Søren Jensen (Landgrav) – en kommentar
 • Drømmen om «Det gode Liv»
 • Rettelser og tilføyelser til artikkelen i årboka for 2002 om Theodor Dahl

Nr. 2 2003
Av innholdet:

 • Med Sola Historielag til Polen og Tyskland
 • Johanna i Berget og tradisjonen med «strø»
 • Referat fra årsmøtet
 • Lokal emigrasjon til Nord-Amerika i søkjelyset
 • Lovar for Rogaland Historie og Ættesogelag

Nr. 3 2003
Av innholdet:

 • Nye utfordringer for historielag
 • Christen C. Tranes bror – Mikkel Eskildsen Jude
 • 85-årsmarkering for S/S Kristianiafjords grunnstøting og tap
 • Et apropos til artikkelen om S/S Kristianiafjord
 • Lars Tormodsen – far til Inger Kielland

Nr. 4 2003
Av innholdet:

 • «Erlings makt» – Erling Skjalgsons maktutøvelse
 • Michel Eskildsen – fogd over Jæren og Dalane
 • Sælgekoner
 • Christen Trane og Michel Eskildsn var ikke brødre
 • Hæstaddrapet på Helleland anno 1787

2002

Nr. 1 2002
Av innholdet:

 • Årsmelding og regnskap 2001
 • Snekkermestere og billedskjærere i Stavanger
 • Skikken om sørgepar
 • Spørsmål og svar

Nr. 2 2002
Av innholdet:

 • Utstillingsplassen i Hillevåg
 • Referat fra årsmøtet
 • Lovar
 • Vellykket jubileumsårsmøte i Madla Historielag
 • Spørsmpål og svar

Nr. 3 2002
Av innholdet:

 • Historien om Frida Hansen
 • Søren Jensen Landgrav
 • Myten om Kveker-Per O. Gilje
 • Madla Historielag i vesterled
 • Hafrsfjordtur med Madla- og Sola Historielag

Nr. 4 2002
Av innholdet:

 • Antikvarisk kart fra 1647
 • Postrøveriet i Drangsdalen
 • Arven fra Amerika
 • Markus Pedersen Lea
 • Om kunnskap, Færøyane og arvelover
 • Kommentar om borgarmeister Søren Jensson i Stavanger

2001

Nr. 1 2001

Av innholdet:

 • Valg av utsendinger
 • Årsmelding
 • Solabuen som gikk ned med Titanic
 • Medlemstur til Roma
 • Millefioriperlen fra Byrkja
 • Velykket seminar om Utstein Kloster
 • Samarbeidsavtale mellom Riksarkivaren og DIS-Norge om dataregistrering

Nr. 2 2001

Av innholdet:

 • Fartøyhistorie i lokalhistorielagene
 • Referat fra årsmøtet 31.3.2001 på Høiland gard, Årdal
 • Retningslinjer for bidragsytere til Ætt og Heim
 • På arkivbesøk i Roma
 • Få ditt historielag på Internett
 • Ganekoner og ganejenter i «sildasjau»

Nr. 3 2001

Av innholdet:

 • Birger Lindanger ny leder i landslaget
 • Soga om Erik frå Rennesøy – segn eller sanning?
 • Mat på heiagardane
 • Håsteins mange navn
 • Gammel bgravelsesskikk? (Og litt om Romsøeslekten)

Nr. 4 2001

Av innholdet:

 • Med Rogaland Historielag til Roma
 • Anna Rustung, «Skottefruen». En historie om ulykkelig kjærlighet.
 • Boknaren som gikk ned med «Tinanic»
 • Gamla Grete på Stokka Norges eldste i 1940

2000

Nr. 1 2000

Av innholdet:

 • Steinkorset på Hundvåg
 • Fra Hommersåk til Chicago
 • Årsmelding og regnskap
 • Innkalling til årsmøte

Nr. 2 2000

Av innholdet:

 • Norsk utvandring i 175 år
 • Hillevåg historielag
 • Seminar med Agder historielag
 • Hvalfangsten som farget halve Gandsfjorden rød

Nr. 3 2000
Av innholdet:

 • Arbeid – armslag – armod, ny bok om husmannsvesenet
 • Skikken med inngangskoner
 • Sjømannen fra Stavanger som druknet i en elv i Iowa, USA
 • Lokalhistorie inn i skolene

Nr. 4 2000
Av innholdet:

 • Jul og juleskikker i i eldre tid
 • Rogalendinger i Canada
 • Seminar på Utstein Kloster
 • Nye lokalhistoriske bøker
 • Litt mer om Olava Sundstøl og hennes slekt

1999

Nr. 1 1999

Av innholdet:

 • Innkalling til årsmøte
 • Årsmelding og regnskap
 • Valg av utsendinger
 • «Brev til Paven»

Nr. 2 1999

Av innholdet:

 • Referat fra årsmøtet
 • En hundre år gammel historie
 • En gjetergutt fra 1850 forteller
 • Nye lag, salg av bøker, m.m.

Nr. 3 1999

Av innholdet:

 • Landmøtet på Karmøy
 • Stavanger fra til 1135
 • 110 år med telefonen i Tananger
 • Historien om Olava «nasalaus»

Nr. 4 1999

Av innholdet:

 • Skrivargarden i Knutsvik
 • Slektsgranskerprisen
 • Løebrann i Tananger
 • Kompassroser innhogd i fjell

1998

Nr. 1 1998

Av innholdet:

 • Innkalling til årsmøte
 • Årsmelding og renskap
 • «Den middelalderske Rogalending»
 • Forliset ved Kolnesholmane i 1903

Nr. 2 1998

Av innholdet:

 • Lagets stadnavninnsamling i 1931
 • Slakter Hagas forretning i Stavanger
 • Referat fra årsmøtet
 • Nye lag, seminarer, m.m.

Nr. 3 1998

Av innholdet:

 • Kulturpris til dataregistrerer Otto Dag Olsson
 • «Skrømt og Skrøn» fra gården Næsheim på Nærbø
 • Nye lag, seminarer, m.m

Nr. 4 1998

Av innholdet:

Ny vervebrosjyre

 • Slektsgranskerpris
 • Juleskikker før i tiden
 • Nils Olsen alias Cornelius Cruys
 • Lagmenn i dei gamle Rygja og Egda fylka
 • Hjul- og vognmakere i Rogaland

1990

Sydvesten 01-1990

Av innholdet:

 • Årsmelding 1989
 • Peter Barkve: Treskosymfonien
 • Jørg Eirik Waula: Mer om EDB i sleksforskning
 • Georg Klepp: Var Endre Toreson Gjesteland fra Underberg?

Sydvesten 02-1990

Av innholdet:

 • Referat fra årsmøtet
 • Reidar Østensjø: Haugesunds gamle byvåpen
 • Lars Aase: Rogalendingar på internatskule
 • Frå lokallaga og Norsk Lokalhistorisk Institutt

Sydvesten 03-1990

Av innholdet:

 • Kolbjørn Ekkje: Landsvernet 1747-1764
 • Torgils Vaage: Om bumerke
 • Martin Nag: Elias Tastads «røst»
 • Gudtorm Mikkelson: Litt om gardane i Espelandsføret i Høgsfjord

Sydvesten 04-1990

Av innholdet:

 • Arne Kvitrud: «Den lille istida» 1650-1750
 • Arnvid Lillehammer: «Den frie apostoliske christelige mænighed» i Rogaland
 • Ei Amerikavise

 

 

 

 

Powered by WordPress and ShopThemes
Rogaland Historielag