Åpent møte om medlemsutvikling

Publisert: 22.09.2015 av Kulturvernforbundet
  • Skriv ut

Kulturvernforbundet arrangerer i tiden fremover åpne møter om medlemsutvikling for organisasjonenes lokallag. Møteplanen for høsten er nå klar. Først ut er Rogaland, Østfold og Agder-fylkene.

En landsomfattende Gallup-undersøkelse fra august i år viser at 8 av 10 innbyggere mener kulturvern er viktig. I tillegg svarte hele 26 % av befolkningen at de gjerne kunne tenke seg å bli medlem i en kulturvernorganisasjon. Hvordan er interessen i ditt fylke? Hva kan dere som lokallag gjøre for å jobbe aktivt med medlemsutvikling?

Medlemsutvikling er et tema som samtlige av våre medlemsorganisasjoner har ønsket å sette fokus på. På Kulturvernforbundets styrelederkonferanse i mai i år var styreledere for alle våre organisasjoner enige om at regionmøtene er et bra instrument for å ta dette opp i alle lag rundt omkring i landet. Medlemsutvikling omfatter alt fra rekruttering til medlemspleie, hvordan holde på de medlemmene vi har og hvordan innrette lagets aktiviteter slik at de er attraktive for medlemmene. Vi har hatt flere gode diskusjoner med organisasjonene på sentralt nivå, og vil nå fortsette diskusjonen lokalt.

I oktober starter Kulturvernforbundet en serie regionmøter om medlemsutvikling. Dette er et møte vi kaller Regionmøte II, og som er en oppfølging av Regionmøte I som omhandlet nettverk og samarbeid. Regionmøte II et åpent møte for Kulturvernforbundets medlemsorganisasjoner. Møteplanen for høsten 2015 er som følger:

3. oktober – Rogaland (Tungenes fyr, Stavanger)
10. oktober – Østfold (Roald Amundsens Minne, Torp)
17. oktober – Agder fylkene (Vest-Agder-Museet, Kristiansand)

Møtene varer fra ca. kl. 11-16, er gratis, og inkluderer lunsj. Påmelding til møtene i Rogaland og Østfold kan sendes til jan.solberg@kulturvern.no og for møtet i Agder til lise.tveit@kulturvern.no. Program og ytterligere informasjon ettersendes.

Kulturvernforbundet vil arrangere tilsvarende møter i 2016.