Lørdag, 1. oktober – Lokalhistorisk dag


FRIVILLIGHETENS ÅR – VÅR DAG

2022 markeres som Frivillighetens år, og gjennom dette skal Norges viktigste lagarbeid feires. Frivillighetens år markeres nasjonalt med VÅR DAG-kampanjen. Her kan lagene få vist lokalsamfunnet hvilken organisasjon de er og hva slags aktiviteter de har.

Lørdag 1.oktober markeres dette med Lokalhistorisk dag, hvor våre medlemslag over hele landet kan benytte anledningen til å vise seg frem for sitt lokalmiljø.

Hvert lag har mulighet til å søke om støtte til sitt arrangement. Maks søknadsbeløp er på 25 000 kr pr. arrangement. Søknadsportalen åpnes 1.juni og stenges 15.juni, og er å finne via følgende lenke: https://frivillighetensar.no/vardag/soknad

Send oss en liten tekst om deres arrangement, så får vi lagt ut informasjon om dette her hos oss: Informasjon om tid, sted og hva arrangementet går ut på sendes på epost til sekretariat@landslaget.org.


Flere artikler fra samme kategori: Uncategorized