Lørdag, 1. oktober – Lokalhistorisk dag


FRIVILLIGHETENS ÅR – VÅR DAG

2022 markeres som Frivillighetens år, og gjennom dette skal Norges viktigste lagarbeid feires. Frivillighetens år markeres nasjonalt med VÅR DAG-kampanjen. Her kan lagene få vist lokalsamfunnet hvilken organisasjon de er og hva slags aktiviteter de har.

Lørdag 1.oktober markeres dette med Lokalhistorisk dag, hvor våre medlemslag over hele landet kan benytte anledningen til å vise seg frem for sitt lokalmiljø.

Hvert lag har mulighet til å søke om støtte til sitt arrangement. Maks søknadsbeløp er på 25 000 kr pr. arrangement. Søknadsportalen åpnes 1.juni og stenges 15.juni, og er å finne via følgende lenke: https://frivillighetensar.no/vardag/soknad

Send oss en liten tekst om deres arrangement, så får vi lagt ut informasjon om dette her hos oss: Informasjon om tid, sted og hva arrangementet går ut på sendes på epost til sekretariat@landslaget.org.


Flere artikler fra samme kategori: Uncategorized

Bli med på historisk frokost med Birger Lindanger.

  Uncategorized
Våren 1940 var rom 56 på Hotel Victoria et sentrum for verdenshistoriske begivenheter! Vinteren 1940 regnet britene nemlig med at tyskerne ville ta norskekysten. Det gjaldt om å komme dem i forkjøpet, og et par bataljon...

Les Mer

Barnehistorie – åpent møte

  Uncategorized
Barnehistorie er temaet for høstens åpne møte i Den norske historiske forening, avd. Rogaland (HIFO). Alle historie- og skoleinteresserte er velkommen! Program:

Les Mer

Oppvekstfortellinger fra Vålandsskråningen

  Uncategorized
Oppvekstfortellinger fra Vålandskåningen ledsaget av illustrasjoner. Opplesningen tar en time og da jeg har med 60 illustrasjoner blir det en hvert minutt. Fortellingen er selvbiografiske mens illustrasjonene viser noe av miljøet slik det var i 1950 og 60 årene. To muligh...

Les Mer

Stavanger maritime museum

  Uncategorized
Til alle tider har havna vært et viktig sted i Stavanger. Her har mennesker, varer og fartøy hatt sitt tilholdssted gjennom oppturer, nedturer og omstilling. Havna har gitt ly for været, vært en arbeidsplass for mange, en handelsplass fylt med varer fra hele verden, et mø...

Les Mer