Unikt historieprosjekt starter i Stavanger


i samarbeid med

Stavanger kommune, Norsk Lokalhistorisk Institutt og Universitetet i Stavanger

PRESSEMELDING

Unikt historieprosjekt starter i Stavanger

De aller fleste norske kommuner har fått laget seg «bygdebøker». Her er tettsteder, bygdesamfunn og matrikkelgårder systematisk beskrevet fra steinalder og fram til i dag. Personhistorien er vanligvis sterkt vektlagt, med detaljerte opplysninger om fødsler, giftermål, barnekull, dødsfall og slektskap.

De eksisterende historieverk om Stavanger har hovedsakelig dreid seg om byhistorien. Hetland og Madla kommuner som gikk inn i Stavanger i 1965, mangler det meste av sin historie. Dette skal nå rettes opp fram mot byjubiléet i 2025. Nå vil kommunens innbyggere bli invitert til å skrive sin egen historie, vi skal sammen lage gards-, slekts- og industri-historie.

Et samarbeidsprosjekt mellom Stavanger kommune, Universitetet i Stavanger, Norsk Lokalhistorisk Institutt v/Nasjonalbiblioteket, Rogaland historielag og ikke minst de åtte lokale historielagene i Stavanger som berøres av dette.

Arbeidet vil bli tilrettelagt for digital registering. Alle eiendommer/gateadresse vil bli gjort tilgjengelige, slik at man kan registrere både sin egen familie og eventuelle tidligere eiere her. Etter hvert vil det også bli åpnet for å legge inn foto, tegninger, avisutklipp, små biografier osv. Mye av aktiviteten vil skje gjennom historielagene, hvor det også vil bli gitt opplæring.

Den offisielle starten på prosjektet skjer av ordførar Kari Nessa Nordtun, lørdag 5. november kl. 10:00 på Arkeologisk museum, Peder Klows gate 30 (tidligere Frue Meieri). På åpningen vil det vises eksempler, og siste del vil bli et informasjons- og instruksjons-seminar i Lokalhistoriewiki

Kontaktpersoner:

Professor Nils Olav Østrem, tlf.: 932 35 371, e-post: nils.o.ostrem@uis.no

Leder i fellesrådet for historielag i Stavanger, Ivar Andersen, tlf.: 913 92 462, e-post: ivara2@broadpark.no

17.10.2022


Flere artikler fra samme kategori: Uncategorized

Barnehistorie – åpent møte

  Uncategorized
Barnehistorie er temaet for høstens åpne møte i Den norske historiske forening, avd. Rogaland (HIFO). Alle historie- og skoleinteresserte er velkommen! Program:

Les Mer

Oppvekstfortellinger fra Vålandsskråningen

  Uncategorized
Oppvekstfortellinger fra Vålandskåningen ledsaget av illustrasjoner. Opplesningen tar en time og da jeg har med 60 illustrasjoner blir det en hvert minutt. Fortellingen er selvbiografiske mens illustrasjonene viser noe av miljøet slik det var i 1950 og 60 årene. To muligh...

Les Mer

Stavanger maritime museum

  Uncategorized
Til alle tider har havna vært et viktig sted i Stavanger. Her har mennesker, varer og fartøy hatt sitt tilholdssted gjennom oppturer, nedturer og omstilling. Havna har gitt ly for været, vært en arbeidsplass for mange, en handelsplass fylt med varer fra hele verden, et mø...

Les Mer

Lørdag, 1. oktober – Lokalhistorisk dag

  Uncategorized
FRIVILLIGHETENS ÅR – VÅR DAG2022 markeres som Frivillighetens år, og gjennom dette skal Norges viktigste lagarbeid feires. Frivillighetens år markeres nasjonalt med VÅR DAG-kampanjen. Her kan lagene få vist lokalsamfunnet hvilken organisasj...

Les Mer