Riska Historie- og Museumslag


Velkommen til nettstedet for Riska historie- og museums lag

Riska Historie og Museumslag

All nødvendig informasjon finner du på våre hjemmesider.

Riska historie- og museumslag
Besøksadresse: Hommersandbakken 17

Postadresse: Jødestadveien 254
4311 HOMMERSÅK

Styret 2018
mailadresse: riskahistorie@hotmail.com

Leder: Ottar Nesheim

Kontornummer medlemskap: 3265.11.39952

Kontonummer boksalg: 3265.11.39944
Organisasjonsnummer: 811688282