01 – Lokalhistorisk årbok for Rogaland 2023

395 kr

Beskrivelse

Innhold:

Fyrvokterfamilien på Flatholmen – Gunnar A. Skadberg

Feistein fyr – Aud Lise Reve Rosland

Bondevennen – Sjur Håland

Då, nå, her – nye Bondevennen – Bothild Å. Nordsletten

Aksliane på Dontevod´l og Marselius på Rudlebakken. Løgne namn i Torvald Tu sine Jær-stubbar og hugnadsoger – Inge Særheim

Vår Haugesund mangla gudhjelpemeg alt. Oscar Skarsgaard  – lokal refser og humorist – Per Qvale

Minner fra krigen – John Stangeland

Ferdavegar i Indre Ryfylke før bilvegane kom – Lars Olav Fatland

Språk fra øst til vest: Østnorsk påvirkning på ryfylke- og haugalandsmål – Jan Kristian Hognestad

Den ulovlige sønn og kanniken. Et geistlig middelalderdrama fra Valdres og Stavanger i 3 akter – Eldar Myhre

Var Kongsgård en bispeborg? – Arne Kvitrud

Var Domkirken tilknyttet et kloster? – Arne Kvitrud

Stoldørene i Egersund kirke. Hvem disponerte benkene fra først av? – Erling T. Endresen