KLEPP HISTORIELAG, ÅRBOK 2023

300 kr

Beskrivelse

Innhald:

I sentrum av store hendingar i verda – Hans Torgny Indrebø

Stenkirken – Ingebret Hodne

Aksiliane på dontevod´l og marselius på rudlebakken – Inge Særheim

Hatteland, gardsnummer 11 i Klepp – Ingebret Hodne

Litt om torvmyrer og torvretter – Ingebret Hodne

Kleppe bedehus – Leiv Steinar Hovtun

Klepp frivilligsentral de 10 første år – Arne Steinbø Ommundsen og Astrid Lund Folkvord

«Mari» – eit liv på godt og vondt i 100 år – Norfrid Moi Malmin

Offentlig dans = Spetakler – Magne Hodne

Stein- og jordhus på Jæren – Svein Efteland

Situasjons kart af Kleps prestegield 1786 – Ove Tobias Gudmestad og Oddbjørn Salte

Kjell Kleppe, ein pioner innan norsk biokjemi – Gunnar Kleppe

Han svigerfar og væren – Andreas Auestad og Torleif Hodne

Historielaget på Sirdalstur – Olav Kuven