04 – Spor etter kvinner i Riska

350 kr

Beskrivelse

Årbok 2023 – Riska historie- og museumslag

Magne Tunheim (RED.)

Velsigna kvinne – Enok Lauvås

Små glimt frå Riska helselag – Enok Lauvås

Rakel Breivik – Magne Tunheim

Seri på kaien – Per og Jan Olav Berge, og Magne Tunheim

Anna Sægrov – Mari Anne Næsheim Hall

Kvinneforeninger og litt om misjon – Enok Lauvås

Riska bondekvinnelag – Giske Nordmark

Alt hva mødrene har greid! – (Tomine Østebø Sagen) – Hanne Sagen

Berta Slagstad – Inger-Sigrun Slagstad Vik

Bjørg Haga Rasmussen – Ernst Magne Haga

samt intervju av eldre – og andre artikler