06 – TIME HISTORIELAG – Årbok 2023

400 kr

Beskrivelse

Innhaldsliste:

Å høyre til i et landskap – Øyvind Nordsletten

Irsk eller norrøn viking – kven var kvinna i grava på Håland? – Kristin Armstrong Oma

Natur og folk langs Ånå – Ove Tobias Gudmestad

Ein mann og eit tun blei borte – Bjarte Tron Egeland

Nybrot på Garborg – Tarald Oma

Den første Gråtassen – Tarald Oma

Han har dyrka jorda og den frie tanken – Tom Hetland

Jonshagen på Line – til minne om ein lærar – Oddmund Line Hognestad

Ei dame forut for si tid – Anne Berit Hatlem

Frå hestemarken til byfest – Tom Hetland

Arne Garborg, fela og slåttespelet – Bjørn Sverre Kristensen

«Aadne Eivindson frå Garborg-Kolbotnen» – Tora Aasland

Historia om eit Garborg-kunstverk – Herborg Kverneland

Drøs med Tønnes G i 1946 – 1ste Mai

Den gamle smia på Kverneland – Tarald Oma

100.000 lokale stadnamn på nett – Aud Søyland Kristensen

Bedford-lastebilar, freidige kvinnfolk og en trailer fullasta med bananar – Arild Digernes

Å flytta til Jæren – Marianne Terjesen

Ein neve mold – Peter F. Strassegger