07 – Glimt frå Bjerkreimsogå – Årshefte 2023

100 kr

Beskrivelse

Bjerkreim Ættesogelag

Innhold:

Tur til stølsmeieriet på Røysland

Tur til Undheim med Tresking og Bygdemuseum

Til Tyskland for freden

Ny innkalling til beredskapsstyrke, Koreakrigen

Barndomsminner frå A.T. leiren i Bjerkreim

AT-leirar

Lakse- og ålefiske

Nokre små historier frå oldemor

Den store skogplantinga på Osland og Røysland

Perry Tengesdal fortel

Eit skuleminne

Fråflytta bruk i Bjerkreim. Tangjen i Forevatnet

Kraftverket til Per, far til Petter Vikeså

Bilverkstaden til Einar Homse og ny riksveg

Covent 50 år den 7. august 2022

Ingebreth Gåsland

Hanabekkhuset

Gamle Malena på Fuglestad

Då Anders Veen fylgde presten Oftedal gjennom Gloppedalen

Noen av mange barndomsminner fra oppveksten på Svela, i den vakreste kommunen i Dalane, Bjerkreim.