Gamalt frå Suldal 24 – 2022

250 kr

Beskrivelse

Årsskrift for Suldal Sogelag

Innhald: Minne frå eit langt og spennande jegerliv, zoologen Ove Meidell i Suldal, dette ørnereiret kan vi jo sykle bort til, mannen med keisarnamn men utan keisarfakter, dei skaut og dei skaut!, lovlause fjell, Eldri og Njeld, ei reise i Bedehusland, om namneskikkar og om to oskeladder frå Jelsa, jonsokfeiring på Sand 1959, to gründerar frå Jelsa, steinen i Daurmålslia, i slåtten på Finnaland, samling til dans og moro på Tysingstølen, då Leiv Aarhus kom bort, Åimjødlo, blant tidlege fotturistar i Dyraheia, Skaudl – Skaulen – eit merkverdig fjellnamn, krambua i Vik, på leit etter sauer i Dyraheia – seinhaustes og dialektprosjektet.