Glimt frå Bjerkreimsogå – årshefte 2021

100 kr

Beskrivelse

Bjerkreim Ættesogelag

Gloppedalsura, nytt informasjonsskilt

Skuronn på gamalt vis

Kvernhuset, unikt kulturminne midt i Vikeså sentrum

Kvern- og turkehuset

Levering av jordbruksprodukt til tyskarane i krigsåra

Ein sykketur gjennom Bjerkreim

Siste stølsdrifta i Bjerkreim

Far og farfars opplevelser under krigen

Heiamannen Olav Bjerkreim

Kraftstasjonen på Birkeland

Bygdestrid og kyrkjestrid i Bjerkreim. Då bjerkreimsbuen ville skiljast

Før og ikkje no

Frå gamle dagar

Jøren Hompland – Tyv og kunstner

Opstad-fangar på frifot

Då Foss og Stølen fekk telefon

Torvald Grødeland, «Grødalaen»

Me tek vare på kulturhistoria vår