Jelsa – garder og folk III

400 kr

Beskrivelse

Ernst Berge Drange

Gardane på Halvøynå på sør- og vest-sida, inkludert Folløynå, samt gardane på nordsida av Halvøynå (Baksiå) (Gardsnummer 11-16 i gamle Jelsa herad, 38-42 i gamle Vikedal og 100-104 og 107-109 i gamle Imsland)