Klepp historielag – Årbok 2021

300 kr

Kategori:

Beskrivelse

Artikler i boka:

Aud-Lise Reve Rosland: Feinstein fyr

Leiv Steinar Hovtun: Klepp kyrkje 175 år

Josef G. Larsen: Det var ein gong i Klepp 1941-1948

Brit Stangeland Salte: Då kong Olav kom til Voll

Magne Stangeland: Tale til kong Olav

Per Lars Tonstad: Rampegjengen det ble folk av

Reidar Åsmund Strøm: Minne frå oppveksten min

Håvard Kleppe: Krossongane

Utlånt av Ole R. Bore: Karakterbok for barneskulen

Svein Efteland: Mange brev over Atlanteren 3

Reidunn Eline Skadsem: Pelsdyrnæringa – opptur og nedtur

Frå «Klepp Kjølelag A/L 25 år»: Klepp Kjølelag A/L

Hans Torgny Indrebø: Magnus Anda

Ove Tobias Gudmestad: Presteslekta Brodersen

Jostein Stokkeland: Ein bondeson frå Ogna

Svein Efteland: Konrad Bråtveit

Aslak Bråtveit: Konrad Bråtveit

Jarle Braut: Krigsminne frå Braut