Madla i forandring – 2020

250 kr

Kategori:

Beskrivelse

Madla historielags årbok

Innhold:

Øystein Egeland: På let etter en fremtid.

Gunnar Skadberg: Utvandringen til Amerika sett fra Revheim, Sanddal som utvandringssentrum i Madla og Familien Garborg på Sanddal.

Alf Helland: Ingen skole i dag – vi er i krig!

Gunnar Skadberg: Norvald Frafjord – krigshelt fra Madla.

Kari Berit Hommersand og Else Gerd Mærland: Glimt fra okkupasjonen.

Ester Sandanger: Lars Hertervig.

Madla herredstyre – ca. 1950.

Martin Wølstad: Kort oversikt over forsyningsnemda i Madla 1939 – 1945.

Jostein Selvåg: Pumpehusa ved Store Stokkavatn.

Odd Svendsen: Madla Idrettslag 1965 -1989.