Sola Historielag – årbok 2021

250 kr

Kategori:

Beskrivelse

Innhold:

Ottar Kjørmo: Sola politistasjon

Birgit Jaastad: Dorthea Rabbe og Sømme husmorskole

Arvid Bærheim: Kåre Kvalvik, Utsirabuen som satte fart på Sola kommune

Martin Hovland, Knut Lande og Torleif Oftedal: Ein mørk dag på Sola: Den 10. juli, 1953. Flykollisjon over Gimra-myra

Tor Erik Hansen: Håland, gården som ga oss det første kommunenavnet

Tormod Lauvvik: «Små gyldne åkerstrå» – glimt fra kornproduksjonen gjennom tidene

Atle Skarsten: Spor etter mennesker i skjærgården utfor Sola

Per Inge Ruud: Lars Tjeldflaat – sokneprest i Sola i 28 år igjennom vanskelige tider

Martin Hovland og Knut Lande: Redningslegenden «Sea-King» – takker av fra Sola

Inge Røyneberg: Historiske epidemier og pandemier i Sola

Tor Erik Hansen: Erling Skjalgssons siste dag

Ove Tobias Gudmestad: Sola vert sett på kartet

Per Skjørestad: Vannforsyningen i Sola

Tor Erik Hansen: Alvasteinen, gudesteinen på Myklebust