Verna og verneverdig – lokalhistorisk årbok for Rogaland 2021

395 kr

Beskrivelse

Artikler i boka:

Bygningsvern på Ryfylkemuseet

Veteranskipet MS «Rogaland»

«Riskafjord II»

Kaiene: verdige verneobjekter

Gårdsanlegget Øyna i Eigersund

Eikehaugenmølla

Gamle bevarte folketoner fra Slettebø i Helleland

Karlahuset – ei vernehistorie

Storgarden Nesheim i Nærbø

Brua over Høllandsfossen

Dam Storlivatnet

Renessanse for støler og stier i indre Gjesdal